Žene i održivi razvoj – nove mogućnosti zapošljavanja

19. prosinca 2014.

Cilj projekta je osnaživanje uloge i veće uključivanje žena u društveno-ekonomski razvoj lokalnih zajednica u BiH, suočenih s poslijeratnim i post-konfliktnim problemima demokratske tranzicije i ljudskih prava, konkretno potrebom jačanja ravnopravnosti žena.

Ovim projektom zainteresiranu i aktivnu grupu žena iz Bosne i Hercegovine želimo:

 • upoznati s važnošću aktivnog uključivanja u promišljanje i stvaranje prilika za zapošljavanje putem socijalnog poduzetništva
 • približiti im načela održivog lokalnog razvoja, čemu socijalno poduzetništvo svakako doprinosi
 • pokazati im dobre primjere iz Hrvatske – upoznati ih s ljudima koji su pokrenuli niz socijalnih poduzeća i zadruga te im pokazati kako i na kojim načelima rade te organizacije
 • potaknuti ih na uključivanje te poticanje promjena u njihovim zajednicama, koristeći stečena znanja i vještine za poboljšanje stanja žena

CILJNA SKUPINA

 • 20-25 žena iz 8-10 zajednica širom Bosne i Hercegovine (članice udruga, predstavnice malih poduzetnika ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, nezaposlene žene), koje su zainteresirane za aktivnije uključivanje u društveno-ekonomski razvoj svojih zajednica te inovativne načine zapošljavanja kroz društveno poduzetništvo
 • organizacije civilnog društva koje se bave poticanjem uključivanja žena u gospodarske i društvene tokove

PLANIRANE AKTIVNOSTI

 • održavanje prve radionice u Sarajevu – obuka grupe žena iz BiH kako bi bolje razumjele načela održivog razvoja i važnosti jačanja društvenog kapitala putem aktivnog sudjelovanja u oblikovanju politika, razinama i načinima uključivanja te koracima u praćenju i analizi javnih politika. Sve će se staviti u kontekst izgradnje društvenog kapitala za održiviji razvoj i jače uključivanje žena u društveno-ekonomski razvoj zajednica
 • osmišljavanje i provođenje akcijskog istraživanja “Žene u lokalnom razvoju Bosne i Hercegovine”
  • istraživanje o položaju žena u zajednicama  BiH, njihovom utjecaju na život zajednice, uključenost u tržište rada s preporukama za poboljšanje stanja koje će biti predstavljene na završnom skupu
  • izrada publikacije na temelju akcijskog istraživanja
 • održavanje druge radionice i posjet primjerima dobre prakse u Hrvatskoj – Zagreb i Čakovec
  Tema radionice: Nove mogućnosti zapošljavanja kroz socijalno poduzetništvo
 • održavanje treće radionice i posjet primjerima dobre prakse u Hrvatskoj – Split i Knin
  Teme radionice: Praćenje i analiza javnih politika; Primjeri dobre prakse zapošljavanja ruralnih žena; Predstavljanje nalaza istraživanja
 • organiziranje i održavanje završnog skupa projekta
 • kontinuirano informiranje sudionika i korisnika projekta putem dvomjesečnog e-glasila

Područje provođenja projekta
Hrvatska i BiH

Trajanje projekta
19. prosinca 2014.- 18. prosinca 2015.

Partneri
ODRAZ-Održivi razvoj zajednice (nositelj projekta)
Hrvatska mreža za ruralni razvoj-HMRR
Udruženje asocijacija za ekonomski razvoj REDAH, Mostar

Financiranje
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova – podrška organizacijama civilnog društva u području međunarodne razvojne suradnje iz sredstava Državnog proračuna RH za 2014.

Letak projekta

Više….

Političke institucije EU

Političke institucije EU

Tijekom šest mjeseci u školama održat će se predavanje o EU u svrhu educiranja o političkim institucijama: Europskoj...