Žene i održivi razvoj – nove mogućnosti zapošljavanja

19. prosinca 2014.

Cilj projekta je osnaživanje uloge i veće uključivanje žena u društveno-ekonomski razvoj lokalnih zajednica u BiH, suočenih s poslijeratnim i post-konfliktnim problemima demokratske tranzicije i ljudskih prava, konkretno potrebom jačanja ravnopravnosti žena.

Ovim projektom zainteresiranu i aktivnu grupu žena iz Bosne i Hercegovine želimo:

 • upoznati s važnošću aktivnog uključivanja u promišljanje i stvaranje prilika za zapošljavanje putem socijalnog poduzetništva
 • približiti im načela održivog lokalnog razvoja, čemu socijalno poduzetništvo svakako doprinosi
 • pokazati im dobre primjere iz Hrvatske – upoznati ih s ljudima koji su pokrenuli niz socijalnih poduzeća i zadruga te im pokazati kako i na kojim načelima rade te organizacije
 • potaknuti ih na uključivanje te poticanje promjena u njihovim zajednicama, koristeći stečena znanja i vještine za poboljšanje stanja žena

CILJNA SKUPINA

 • 20-25 žena iz 8-10 zajednica širom Bosne i Hercegovine (članice udruga, predstavnice malih poduzetnika ili obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, nezaposlene žene), koje su zainteresirane za aktivnije uključivanje u društveno-ekonomski razvoj svojih zajednica te inovativne načine zapošljavanja kroz društveno poduzetništvo
 • organizacije civilnog društva koje se bave poticanjem uključivanja žena u gospodarske i društvene tokove

PLANIRANE AKTIVNOSTI

 • održavanje prve radionice u Sarajevu – obuka grupe žena iz BiH kako bi bolje razumjele načela održivog razvoja i važnosti jačanja društvenog kapitala putem aktivnog sudjelovanja u oblikovanju politika, razinama i načinima uključivanja te koracima u praćenju i analizi javnih politika. Sve će se staviti u kontekst izgradnje društvenog kapitala za održiviji razvoj i jače uključivanje žena u društveno-ekonomski razvoj zajednica
 • osmišljavanje i provođenje akcijskog istraživanja “Žene u lokalnom razvoju Bosne i Hercegovine”
  • istraživanje o položaju žena u zajednicama  BiH, njihovom utjecaju na život zajednice, uključenost u tržište rada s preporukama za poboljšanje stanja koje će biti predstavljene na završnom skupu
  • izrada publikacije na temelju akcijskog istraživanja
 • održavanje druge radionice i posjet primjerima dobre prakse u Hrvatskoj – Zagreb i Čakovec
  Tema radionice: Nove mogućnosti zapošljavanja kroz socijalno poduzetništvo
 • održavanje treće radionice i posjet primjerima dobre prakse u Hrvatskoj – Split i Knin
  Teme radionice: Praćenje i analiza javnih politika; Primjeri dobre prakse zapošljavanja ruralnih žena; Predstavljanje nalaza istraživanja
 • organiziranje i održavanje završnog skupa projekta
 • kontinuirano informiranje sudionika i korisnika projekta putem dvomjesečnog e-glasila

Područje provođenja projekta
Hrvatska i BiH

Trajanje projekta
19. prosinca 2014.- 18. prosinca 2015.

Partneri
ODRAZ-Održivi razvoj zajednice (nositelj projekta)
Hrvatska mreža za ruralni razvoj-HMRR
Udruženje asocijacija za ekonomski razvoj REDAH, Mostar

Financiranje
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova – podrška organizacijama civilnog društva u području međunarodne razvojne suradnje iz sredstava Državnog proračuna RH za 2014.

Letak projekta

Više….

Rastimo zajedno

Rastimo zajedno

Hrvatska mreža za ruralni razvoj partner je na projektu "Rastimo zajedno". Nositelj projekta: Centar za socijalno...

Tata od formata

Tata od formata

Cilj projekta: osvijestiti javnost o važnosti uključivanja očeva u obiteljski život, potaknuti očeve na aktivno...