Financijski i Operativni plan

Financijski i Operativni plan 2024.

Financijski plan preuzmi.

Operativni plan preuzmi.

Financijski i Operativni plan 2023.

Financijski plan preuzmi.

Operativni plan preuzmi.

Financijski i Operativni plan 2022.

Financijski plan preuzmi.

Operativni plan preuzmi.

Financijski i Operativni plan 2021.

Financijski plan preuzmi.

Operativni plan preuzmi.