O NAMA


o nama

Hrvatska mreža za ruralni razvoj

Hrvatska mreža za ruralni razvoj – HMRR je mreža udruga osnovana 2007. Povezujemo organizacije civilnoga društva u Hrvatskoj u svrhu zajedničkog djelovanja, partnerstva i prijenosa znanja s vizijom poboljšanja uvjeta za kvalitetan život u ruralnim područjima. Mreža danas ima 44 člana.

Pokretači smo i glavni organizator Hrvatskog ruralnog parlamenta, bijenalnog događaja i cjelogodišnjeg pokreta koji okuplja sudionike iz svih krajeva Hrvatske: udruge koje se bave ruralnim razvojem, stručne i znanstvene organizacije, ministarstva i državna upravna tijela, jedinice lokalne samouprave, poduzetnike, poljoprivredne proizvođače, obrtnike i druge dionike ruralnog razvoja. ruralniparlament.com

HMRR pruža podršku mehanizmima upravljanja i odlučivanja koji proizlaze od potreba građana, te zagovara prednosti pristupa ”Lokalni razvoj pod vodstvom zajednice” (LEADER/CLLD) i njegovih provoditelja u Hrvatskoj – lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova). hmrr.hr/hrvatski-lagovi

Provodimo brojne razvojne programe u europskim zemljama nečlanicama EU (Jugoistočna Europa, Gruzija), te tako prenosimo dobra saznanja i preporuke prema vlastitom iskustvu, i izazove s kojima smo se susretali. Uspješno surađujemo i s paneuropskim organizacijama u zagovaranju potreba ruralnih dionika na razini Bruxellesa. hmrr.hr/clanstvo-u-mrezama