O NAMA


Postanite član

Zašto biti član?

Mreža su njeni članovi. Zajedničkim djelovanjem, umrežavanjem, partnerstvom i prijenosom znanja pridonosimo poboljšanju uvjeta za održiv razvoj i kvalitetan život u ruralnim područjima.

Neke od koristi koje organizacija ima zahvaljujući članstvu u Mreži su:

  • mogućnost utjecaja na ruralne politike sudjelovanjem u odborima, povjerenstvima i drugim sličnim tijelima,
  • snažnije istupanje prema relevantnim organizacijama,
  • manje kotizacije za skupove u organizaciji Mreže,
  • provođenje zajedničkih projekata i aktivnosti s drugim članovima Mreže,
  • mogućnost biranja i sudjelovanja u tijelima Mreže,
  • besplatno korištenje prostora Mreže prema mogućnostima,
  • i mnoge druge prednosti!

Tko može biti član?
Samo pravne osobe – registrirane organizacije civilnog društva na području Republike Hrvatske, koje imaju interes i/ili djeluju na dobrobit razvoja ruralnih prostora Hrvatske na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini.

Kako postati član?
Kandidat za člana dostavlja Upravnom odboru HMRR-a ispunjenu pristupnicu uz koju mora biti priložena pisana odluka skupštine kandidata o namjeri da postane članom HMRR-a, te se obavezuje da će plaćati članarinu i djelovati u skladu sa Statutom i drugim aktima HMRR-a.

Pristupnicu možete preuzeti ovdje: PRISTUPNICA

Na svojoj prvoj sjednici nakon primitka zahtjeva za članstvo Upravni odbor razmatra prijam kandidata u članstvo te može zatražiti dodatne informacije i predstavljanje kandidata. Članom se postaje danom donošenja odluke Upravnog odbora o prijmu u članstvo.

Koliko iznose članarina i upisnina?
Iznos članarine određen je odlukom Skupštine HMRR-a koja je održana 8. rujna 2017. Godišnja članarina za udruge iznosi 800,00 kn uz iznimku lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova) za koje godišnja članarina iznosi 2.200 kn. Za članove koji su u prethodnoj godini imali ukupni prihod manji od 70.000 kn (dokazuje se pisanom izjavom) godišnja članarina iznosi 400,00 kn. Prilikom upisa svaki novi član plaća i upisninu koja iznosi 100,00 kn. Članarina se podmiruje do 30. lipnja za tekuću godinu.

Kako se plaćaju članarina i upisnina?
Članarina i upisnina uplaćuju se na račun Hrvatske mreže za ruralni razvoj, Kruge 48, Zagreb, IBAN HR3223600001101900394 kod Zagrebačke banke uz naznaku “članarina za 20__. godinu”. Novi članovi uplaćuju i upisninu pa naznaka glasi “upisnina i članarina za 20__. godinu”. Za trošak članarine i upisnine ne ispostavljamo račun, ali dostavljamo potvrdu o zaprimljenoj uplati.