UPRAVLJANJE


o nama

Hrvatska mreža za ruralni razvoj

Tijela HMRR-a su: Skupština, Upravni odbor i Predsjednik.

Skupštinu čini po jedan predstavnik svake udruge članice.

Upravni odbor:

  • Verica Mušić (LAG Šumanovci), Predsjednica UO
  • Sven Dorotić (LAG Zrinska gora – Turopolje)
  • Ivana Žanko (LAG Cetinska krajina)
  • Isabela Knežević (LAG  Sjeverna Istra)
  • Ivana Čik (LAG Vuka-Dunav)

 

Predsjednica:
Verica Mušić, predsjednik.hmrr@gmail.com

Koordinatorica:

Martina Marišić, koordinator.hmrr@gmail.com, 091 619 3541

Programska suradnica:

Katarina Miličević, info.hmrr@gmail.com 091 619 3541

Volonteri: 

Upravni odbor, Predsjednik