UPRAVLJANJE


o nama

Hrvatska mreža za ruralni razvoj

Tijela HMRR-a su: Skupština, Upravni odbor i Predsjednik. 

Skupštinu čini po jedan predstavnik svake udruge članice.

Upravni odbor:

  • Verica Mušić (LAG Šumanovci), Predsjednica UO
  • Albert Varga (LAG Srijem)
  • Marijana Vidić Poleto (LAG Zapadna Slavonija)
  • Jasna Petrović (Udruga za kreativni razvoj Slap)
  • Ivana Žanko (LAG Cetinska krajina)

Koordinatorica: Julia Bakota, koordinator@hmrr.hr

Koordinatorica: Ana Smoljak, koordinator@hmrr.hr, 091 619 3529

Programska suradnica: Martina Marišić, info@hmrr.hr, 091 619 3541

Programska suradnica: Katarina Miličević, info@hmrr.hr, 091 619 3541

Volonteri: Upravni odbor, Predsjednik