NAŠI ČLANOVI

Udruge

LAG Adrion

O udruzi: 

LAG “Adrion” osnovan je s ciljem pripreme područja za korištenje Programa ruralnog razvoja 2014.-2020., očuvanja tradicije, prirodne osobitosti, kulturne i povijesne baštine te izgradnje prepoznatljivosti identiteta (područja).

Koristeći se mogućnostima dostupne tehnologije i na ovaj način aktivnim informiranjem preko web stranice, kao i u praksi žele potaknuti povezivanje i umrežavanje.

Isto tako, cilj im je promovirati područje Lokalne akcijske grupe “Adrion”, naročito one dijelove ovog područja čije su mogućnosti nedovoljno poznate kao i LEADER pristup koji primjenjuju u svom radu.

Obuhvat (19 JLS)
Gradovi: Vrgorac, Omiš, Imotski
Općine: Brela, Baška Voda, Cista Provo, Dugi Rat, Gradac, Lokvičići, Lovreć, Podbablje, Podgora, Proložac, Runovići, Šestanovac, Tučepi, Zadvarje, Zagvozd, Zmijavci

Površina: 1.480 km2
Broj stanovnika (2011.): 88.076
Gustoća naseljenosti: 59,51 st./ km2

Dragica Roščić, predsjednica

Ivanka Ribičić, voditeljica-tajnica

Kontakt: Tel/Fax: +385 21 411 960

Sjedište: Hrvatskih branitelja 31, 21255 Zadvarje

WEB: www.lag-adrion.hr
E-mail: dragica.roscic@lag-adrion.hr
Info@lag-adrion.hr

 

LAG Baranja

O udruzi

LAG Baranja je osnovana na inicijativu poduzetnika i entuzijasta koji su željeli dati svoj aktivni doprinos promjeni postojećeg stanja i razvoju Baranje. LAG Baranja okuplja predstavnike baranjskih gospodarstvenika, Grad Beli Manastir i općine s područja Baranje, te predstavnike nevladinog (civilnog sektora) s područja Baranje.

Aktivnim sudjelovanjem u aktivnostima koje je LAG Baranja provodio sa predstavnicima gospodarstva, jedinica lokalnih samouprava i civilnog sektora na izradi lokalne razvojne strategije, svi učesnici su dobili priliku u suradnji sa ostalim zainteresiranim dionicima s područja Baranje, izravno kreirati lokalnu razvojnu politiku Baranje.

Obuhvat (9 JLS)
Grad: Beli Manastir
Općine: Bilje, Kneževi Vinogradi, Draž, Popovac, Petlovac, Čeminac, Jagodnjak, Darda
Park prirode “Kopački rit” je veličine 17.700 ha, od čega specijalni zoološki rezervat obuhvaća 8.000 ha.

Površina: 1.147 km2
Broj stanovnika (2011.): 39.420
Gustoća naseljenosti: 34,37 st./ km2

Stipan Kovačić, predsjednik
Lidija Dabić, voditeljica ureda

Kontakt: 031/559-597

Sjedište: Žrtava Domovinskog rata 25, Šećerana, 31300 Beli

WEB: www.lag-baranja.hr
E-mail: lag.baranja@gmail.com

LAG Bosutski niz

O udruzi

ZADACI LAG-a:
1. promicanje suradnje (lokalne, regionalne, nacionalne, međunacionalne),
2. podrška razvoju (tehnička pomoć),
3. povezivanje interesnih skupina,
4. usmjeravanje razvoja kroz implementaciju Lokalne razvojne strategije,
5. identifikacija projekata od interesa za područja,
6. poticanje inovacija,
7. izdavanje pisma preporuke, a u budućnosti i odabir projekata koji će biti financirani iz LEADER mjera

CILJEVI LAG-a:
1. razvoj konkurentne poljoprivrede  na  području LAG-a,
2. diverzifikacija  gospodarstva razvojem poduzetništva i turizma na području LAG-a,
3. razvoj ljudskih resursa i jačanje kapaciteta i prepoznatljivosti LAG područja,
4. poboljšanje kvalitete življenja i unaprjeđenje zaštite okoliša na području LAG-a

Obuhvat (11 JLS)
Grad: Otok
Općine: Andrijaševci, Babina greda, Cerna, Gradište, Ivankovo, Jarmina, Nijemci, Privlaka, Vođinci, Stari Mikanovci

Površina: 850,50 km2
Broj stanovnika (2011.): 44.403
Gustoća naseljenosti: 52,21 st./ km2

Berislav Vuković, predsjednik

Sjedište: Trg kralja Tomislava 6, 32245 Nijemci

Web: https://www.lag-bosutskiniz.hr/

E-mail: lag.bosutski.niz@gmail.com

LAG Cetinska krajina

O udruzi

MISIJA I VIZIJA:
LAG Cetinska krajina osnovan je s jasnom misijom iskorištavanja svih mogućnosti razvoja ovog kraja.
Naša vizija je dostizanje razvojnih standarda najrazvijenijih dijelova Europske Unije.

Kako bi to ostvarili žele usvojiti sve pozitivne europske prakse u funkcioniranju LAG-ova kao lokalnih pokretača razvoja na ruralnim područjima. LAG Cetinske Krajine ima ambiciju usmjeravati se na konkretne razvojne projekte u lokalnom okruženju koji imaju održivu perspektivu i u razmjerima kada izlaze iz lokalnih okvira.

Obuhvat (5 JLS)
Gradovi: Sinj, Trilj, Vrlika
Općine: Hrvace, Otok

Površina: 996 km2
Broj stanovnika (2011.): 45.203
Gustoća naseljenosti: 45,38 st./ km2

Kristina Križanac, predsjednica
Stipe Efendić, dopredsjednik

Kontakt: Tel +385 (0)21 825 032

Sjedište: Put Petrovca 12, 21230 Sinj

WEB: www.lag-ck.hr
E-mail: info@lag-ck.hr

LAG Istočna Istra

O udruzi

CILJEVI LAG-a ISTOČNA ISTRA:
– promicanje i unapređenje održivog ruralnog razvoja područja LAG-a,
– osiguravanje protoka informacija i transfera znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice,
– razvijanje sinergije i umrežavanje te planiranje ukupnog razvoja LAG područja između svih dionika kojima je u interesu doprinijeti razvoju ruralnih područja,
– iskorištavanje i razvijanje postojećih potencijala za ruralni razvoj, jačanje financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekata ruralnog razvoja,
– pripreme LAG područja za korištenje EU fondova,
– briga o infrastrukturnom, ekološko-socijalnom, kulturnom, gospodarskom i svakom drugom razvoju u širem ruralnom području.

VIZIJA: Područje LAG-a prostor je održivog i uravnoteženog razvoja, modernog gospodarstva i poljoprivrede, pune zaposlenosti i prepoznatljive turističke ponude temeljene na bogatoj kulturnoj i povijesnoj baštini, prirodnim ljepotama i tradicijskim vrijednostima. Područje LAG-a mjesto je gdje su cjeloživotno obrazovanje, suradnja i stjecanje novih znanja način života, ugodno i privlačno za život svih generacija.

Obuhvat (5 JLS)
Grad: Labin
Općine: Kršan, Pićan, Raša, Sv. Nedelja

Površina: 390 km2
Broj stanovnika (2011.): 22.590
Gustoća naseljenosti: 57,92 st./ km2

Valter Glavičić, predsjednik
Mirela Faraguna, voditeljica

Kontakt: Mirela Faraguna
M +385 (0)99 357 6998
T +385 (0)52 851 173

Sjedište: Rudarska 1, 52220 Labin

WEB: www.lag-istocnaistra.hr
E-mail: info@lag-istocnaistra.hr

LAG Izvor

O udruzi

Lokalna akcijska grupa IZVOR formirana je u okviru projekta ”Zajedno za održivi razvoj u Hrvatskoj” gdje su članovi zajednički radili na izradi lokalne razvojne strategije. Članovi dolaze iz sva 3 sektora, a više od 50% njih pripada poslovnom i civilnom sektoru, prema LEADER načelima.

Cilj osnivanja LAG-a IZVOR je promicanje održivog razvoja, priprema LAG područja za korištenje strukturnih fondova EU, razvijanje sinergije i umrežavanje između subjekata kojima je u interesu doprinijeti razvoju ruralnih područja, izgradnja identiteta LAG područja povezivanjem tradicijske i kulturno-povijesne baštine.

Obuhvat (8 JLS)
Gradovi: Ludbreg, Varaždinske toplice
Općine: Trnovec Bartolovečki, Martijanec, Sveti Đurđ, Veliki Bukovec, Mali Bukovec, Rasinja

Površina: 453,99 km2
Broj stanovnika (2011.): 36.290
Gustoća naseljenosti: 85,7 st./ km2

Božidar Hajsok, predsjednik
Matija Zamljačanec, voditelj

Kontakt: Tel: 042/306-217
Matija Zamljačanec: 099 325 7560
Mirko Herenčić, project manager: 099 325 7561

Sjedište: Vladimira Nazora 1, 42230 Ludbreg

WEB: www.lag-izvor.eu Facebook: LAG Izvor
E-mail: lag.izvor@gmail.com

LAG Južna Istra

O udruzi

LAG ukupno broji 63 člana iz sva tri sektora djelatnosti (12 iz javnog, 18 iz poslovnog te 33 člana iz civilnog).

Cilj djelovanja LAG je pomoći ljudima, udrugama, poduzećima i ostalim subjektima u ruralnim područjima da ocjene potencijal svojeg područja, te da se potakne provedba integriranih i kvalitetnih strategija održivog razvoja. Putem Lokalne akcijske grupe cilj je povezati ljude na lokalnoj razini, kako bi razmjenjivali svoja iskustva i informacije, te kako bi predlagali projekte i aktivnosti, a sve s ciljem ruralnog razvoja.

Obuhvat (10 JLS)
Gradovi: Vodnjan, Rovinj
Općine: Bale, Barban, Fažana, Kanfanar, Ližnjan, Marčana, Svetvinčenat i Medulin

Površina: 777 km2
Broj stanovnika (2011.): 46.340
Gustoća naseljenosti: 59,64 st./ km2

Klaudio Vitasović, predsjednik

Kontakt: Tel: +385 (0)52 512 408

Sjedište: 1. MAJ 1/A, 52 215 Vodnjan

WEB: www.lag-juznaistra.hr
E-mail: lag.juzna.istra@gmail.com

LAG Karašica

O udruzi

LAG je osnovan na lokalnoj razini sa svrhom utjecaja na ruralne i lokalne politike razvoja u RH i okupljanja dionika u lokalno-javno-privatno partnerstvo.

Lokalna akcijska grupa “Karašica” osnovana je kao rezultat projekta «Inicijativa za ruralni razvoj» Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu (HILS) iz Osijeka.

Obuhvat (17 JLS)
Gradovi:  Belišće, Donji Miholjac, Našice i Valpovo
Općine: Bizovac, Donja Motičina, Đurđenovac, Feričanci, Gorjani, Koška, Magadenovac, Marijanci, Petrijevci, Podgorač, Podravska

Površina: 1.601 km2
Broj stanovnika (2011.): 83.875
Gustoća naseljenosti: 52,39 st./ km2

Krešimir Žagar, predsjednik
Ivan Vrbanić, voditelj

Kontakt: +385 31 297 826 (voditelj), +385 31 297 827 (savjetnica za EU projekte i ruralni razvoj)

Sjedište: Republike 114, 31208 Petrijevci

WEB: www.lag-karasica.com
E-mail: info@lag-karasica.com; ivan@lag-karasica.com; bagaric@lag-karasica.com

LAG Krka

O udruzi

Lokalna akcijska grupa “Krka” predstavlja lokalno partnerstvo po načelima LEADER programa, a sastoji se od predstavnika javnog, privatnog i nevladinog sektora.

Područje LAG-a KRKA pruža gastronomski užitak, sportsku avanturu, kulturni i znanstveni interes ili doživljaj pustolovine, ili pak sve zajedno, u okruženju krških rijeka prepoznatljivo gostoprimstvo stvoreno je neraskidivom vezom vrijednih ljudi, rijeke i krša, obogaćeno očuvanom prirodnom i kulturnom baštinom. Naše blago!

Glavni ciljevi LAG-a “Krka” su:
– povećanje konkuretnosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda LAG-a “Krka”,
– povećanje konkuretnosti turističke ponude na području LAG-a “Krka”, jačanja kapaciteta poduzetnika i diverzifikacija gospodarskih djelatnosti na području LAG-a “Krka” te
– razvoj kvalitete življenja stanovništva na području LAG-a “Krka”

Obuhvat (11 JLS)
Gradovi: Drniš, Knin, Skradin i dvadeset i jedno naselje grada Šibenika:  Boraja, Brnjica, Čvrljevo, Danilo, Danilo Biranj, Danilo Kraljice, Donje Polje, Dubrava kod Šibenika, Goriš, Gradina, Konjevrate, Lepenica, Lozovac, Mravnica,  Perković, Podine, Radonić, Sitno Donje, Slivno, Vrpolje i Vrsno.  
Općine: Biskupija, Ervenik, Kijevo, Kistanje,  Ružić, Promina i Unešić  

Površina: 2.288,6 km²

Broj stanovnika (2021.): 34.627

Gustoća naseljenosti: 15,13 st./ km2

Vlatka Duilo, predsjednik
Marija Klarić, struc. spec.oec, voditeljica ureda

 

Kontakt: T 022/886-693, M 099/330-4040

email: lagkrka@gmail.com

Sjedište: Kralja Zvonimira 2, 22320 Drniš

WEB: www.lag-krka.hr

LAG Laura

O udruzi

LAG Laura djeluje na području Zadarske županije i pokriva područje grada Benkovca i Biograda na Moru, te općina Bibinje, Galovac, Lišane Ostrovičke, Pakoštane, Pašman, Polača, Sukošan, Sv. Filip i Jakov, Škabrnja, Stankovci i Tkon, ukupno trinaest JLS-ova.

Prioritetna područja i mjere:
– Priprema LAG područja za provedbu LEADER programa i upravljanje ruralnim razvojem
– Povećanje konkurentnosti strateških gospodarskih grana LAG područja
– Razvoj održivog turizma zasnovanog na prirodnoj, tradicijskoj i kulturno-povijesnoj baštini LAG područja
– Razvoj komunalne i društvene infrastrukture
– Očuvanje i zaštita okoliša, krajobraza te prirodnog, tradicijskog i kulturnog  nasljeđa

Ostale aktivnosti LAG-a:
– organizacija međunarodnog festivala LAG-ova u Hrvatskoj “LAG SUMMER FESTIVAL”
– organizacija Regate gradova partnera Grada Biograda na Moru 2012., 2013. i 2014. na kojoj sudjeluje preko 16 internacionalnih posada,
– izrada dvije brošure kojom se promovira područje LAG “Laura”, brendiranje područja
– izrada promo videa raznih tema
– izrada međunarodne kuharice “Gastro Rural Art”,
– organizacija edukacija, poticanje građanskih inicijativa,
– organizacija studijskih posjeta.

Obuhvat (13 JLS)
Gradovi: Benkovac i Biograd na Moru
Općine: Bibinje, Galovac,Lišane Ostrovičke, Pakoštane, Pašman, Polača, Sukošan, Sv. Filip i Jakov, Škabrnja, Stankovci, Tkon

Površina: 1.050,18 km2
Broj stanovnika (2011.): 43.916
Gustoća naseljenosti: 88,44 st./ km2

Radoslav Bobanović, predsjednik
Marijo Demo, voditelj

Kontakt: Tel: +385 (0)23 384 549

Sjedište: Bukovačka ulica 23, 23210 Biograd na moru

WEB: www.lag-laura.hr
E-mail: lag.laura2009@gmail.com

LAG Lika

O udruzi

Aktivnosti LAG-a:
– Priprema i promiče lokalni razvojni plan/strategiju te odgovara za njenu provedbu
– “animira” odnosno pokreće razvoj u svojoj zajednici, u koji uključuje i marginalne skupine
– koristi širi pogled u procjeni lokalnih resursa i promiče otvorenost prema novim idejama – nitko ne treba biti isključen
– daje podršku pokretačima projekata, nadzire provedbu i  provodi procjenu uspješnosti, odnosno upravlja na prilagodljiv način
– raspolaže financijskim sredstvima

Obuhvat (12 JLS)
Gradovi: Gospić i Senj
Općine: Brinje, Donji Lapac, Gračac, Lovinac, Karlobag, Perušić, Plitvička jezera, Rakovica, Udbina, Vrhovine

Površina: 5.898,07 km2
Broj stanovnika (2011.): 44.563
Gustoća naseljenosti: 7,56 st./ km2

Danijel Tušak, predsjednik
Ivana Starčević, mag.ing.agr., v.d. voditelja

Kontakt: Tel: 053 658 468

Sjedište: Budačka 12, 53000 Gospić

WEB: www.lag-lika.hr WEB: www.integralika2020.com Facebook: LAG-LIKA
E-mail: lag-lika@lag-lika.hr; lag.lika2013@gmail.com

LAG Međimurski doli i bregi

O udruzi

LAG Međimurski doli i bregi osnovana je 29. studenog 2012. godine sa sjedištem u Strahonincu.

Osnivanje i principi djelovanja LAG-a biti će u skladu s osnovnim načelima LEADER pristupa:

a) teritorijalni program namijenjen točno definiranom ruralnom području na razini nižoj od regionalne
b) korištenje pristupa odozdo prema gore prilikom sastavljanja i provedbe lokalne razvojne strategije
c) stvaranje lokalnog javno-privatnog partnerstva kao pravnog tijela
d) višesektorski pristup koji se temelji na interakciji između činitelja i projekata različitih sektora lokalnog gospodarstva
e) provedba inovativnih pristupa
f) provedba projekata suradnje
g) umrežavanje aktivnosti lokalnog partnerstva

Obuhvat (14 JLS)
Grad: Mursko Središće
Općine: Belica, Domašinec, Gornji Mihaljevec, Mala Subotica, Nedelišće, Podturen, Pribislavec, Selnica, Strahoninec, Sveti Martin na Muri, Sv. Juraj na Bregu, Šenkovec, Štrigova

Površina: 404,72 km2
Broj stanovnika (2011.): 56.384
Gustoća naseljenosti: 139,3 st./ km2

Sanja Krištofić, predsjednica
Vedrana Radmanić, voditeljica

Kontakt: Voditeljica: +385 (0)98 932 3599

Sjedište: Maršala Tita 60, 40305 Nedelišće

WEB: www.lag-medjimurskidoliibregi.hr
E-mail: lag.mdib@gmail.com

LAG More 249

O udruzi:

U okviru Programa lokalnog razvoja Ujedinjenih Naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj je, u siječnju2013. godine, potpisan sporazum između UNDP-a i Šibensko-kninske županije s ciljem osnivanja Lokalne akcijske grupe (LAG) za područje općina Pirovac, Tribunj, Tisno, Murter-Kornati, Primošten i Rogoznice, grada Vodica te naselja grada Šibenika: Grebaštice, Žaborića, Jadrtovca, Brodarice, Krapnja, Zlarina, Kaprija, Žirja, Zatona i Rasline.

Udruga LAG “More 249” osnovana je sukladno ciljevima:

 • osiguravanja protoka informacija i prijenosa znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice
 • dugoročnog ostvarivanja održivog razvoja područja LAG-a,
 • jačanja financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekata ruralnog razvoja,
 • pripreme LAG područja za korištenje strukturnih fondova EU,
 • brige o infrastrukturnom, ekološko-socijalnom, kulturnom, gospodarskom i svakom drugom razvoju u širem ruralnom području.

Obuhvat (7 JLS)
Gradovi: Šibenik (naselja Grebaštica, Žaborić, Jadrtovac, Brodarica, Krapanj, Zlarin, Kaprije, Žirje, Zaton, Raslina) i Vodice
Općine: Tribunj, Pirovac, Tisno, Murter – Kornati, Rogoznica

Površina: 480,9 km2
Broj stanovnika (2011.): 26.236
Gustoća naseljenosti: 54,56 st./ km2

Miljenko Meštrov, predsjednik
Meri Krnić, voditeljica

Kontakt: 022 338 641, 091 2351 101, 091 761 9369

Sjedište: Obala Juričev Ive Cota 27, 22211 Vodice

WEB: www.lagmore249.hr
E-mail: lagmore249@gmail.com

LAG Moslavina
 

 

O udruzi

Cilj LAG-a “Moslavina” jest, prvenstveno, potaknuti članove lokalne zajednice, u svakoj od općina i gradova obuhvaćenih LAG-om, na osmišljavanje aktivnosti koje doprinose razvoju tih područja, kako na gospodarskom planu, razvoju infrastrukture, očuvanju prirodne, tradicijske, kulturne i povijesne baštine tako i na unaprjeđenju društvenog i kulturnog života stanovnika Moslavine. To znači da je konačni cilj ovog LAG-a osiguravanje održivog razvoja ruralnih područja otvaranjem novih radnih mjesta u Moslavini te zadržavanjem mladih i obrazovanih ljudi na istom.

Vizija LAG-a Moslavina: Područje očuvane kulturne i prirodne baštine, razvijenog gospodarstva temeljenog na održivom korištenju prirodnih resursa, aktivnom turizmu, i proizvodnji autohtonih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Moslavina multikulturalna zajednica sretnih i dugovječnih stanovnika.

Slogan LAG-a: “Moslavina-potpuno iznenađenje”, što nam ukazuje na brojne karakteristike i prednosti ovoga područja, koje u sebi objedinjuju ono najkvalitetije, stvarajući preduvjete za održivi razvoj, od kojeg će koristi imati i okruženje u kojemu se nalazi.

Obuhvat (12 JLS)
Gradovi: Čazma, Garešnica, Ivanić Grad, Kutina (bez naselja Janja Lipa), Popovača
Općine: Dubrava, Križ, Kloštar Ivanić, Hercegovac, Velika Trnovitica, Velika Ludina, Lipovljani

Površina: 1.765,86 km2
Broj stanovnika (2011.): 95.688
Gustoća naseljenosti: 54,18 st./ km2

Zlatko Babić, predsjednik
Anica Lenart, voditeljica

Kontakt: Anica Lenart: 044 633-655
M 091 443-2010
M 091 443 2011

Sjedište: Tržna 8, 44 320 Kutina

WEB: www.lag-moslavina.hr
E-mail: anica.lenart@lag-moslavina.hr; lag.moslavina12@gmail.com

LAG Neretva
O udruzi:
 

 

Lokalna akcijska grupa Neretva (LAG Neretva) je osnovana 17.12.2012. godine kao nastojanje ruralnih gradova i općina u dolini Neretve za primjenu procedura EU LEADER programa za ruralni razvoj.

Ciljevi LAG-a su postizanje integriranog razvoja zajedničkog gospodarskog i društvenog prostora, temeljenog na razvoju konkurentne poljoprivrede, poduzetništva i turizma, čime bi se revitalizirao ruralni prostor te podigla razina kvalitete života lokalnog stanovništva.

Vizija LAG-a je: LAG Neretva je područje konkurentne poljoprivrede i malog i srednjeg gospodarstva, očuvane prirodne i kulturne baštine, poduzetnih i sposobnih stanovnika i ugodno za rad i življenje.

Obuhvat (7 JLS)
Gradovi: Metković, Ploče i Opuzen
Općine: Kula Norinska, Slivno, Pojezerje i Zažablje

Površina: 413 km2
Broj stanovnika (2011.): 35.672
Gustoća naseljenosti: 86,37 st./km2

Tomislava Bule-Radaljac, predsjednica

Datum registracije: 4. siječnja 2013.

Kontakt: 020 610 504

Sjedište: Jasenska 2/b, 20355 Opuzen

WEB: www.lagneretva.com
E-mail: lagneretva@gmail.com

LAG Petrova gora

Obuhvat (5 JLS)
Općine: Barilović, Gvozd, Krnjak, Topusko i Vojnić

Površina: 940 km2
Broj stanovnika (2011.): 15.694
Gustoća naseljenosti: 16,70 st./km2

Dražen Peraković, predsjednik
Ljubica Šolić, voditeljica

Datum registracije: 15. travnja 2010.

Kontakt: tel:044 881 539; mob:095 619 5355
voditeljica Ljubica Šolić

Sjedište: Ulica Kralja Petra Svačića 4, 44 410 Gvozd

WEB: www.lag-petrova-gora.hr
E-mail: lpetrovagora@gmail.com

LAG "Terra Liburna"

O udruzi

LAG Terra Liburna je osnovan u cilju:

– promicanja i unapređenja održivog ruralnog razvoja područja LAG-a

– razvoja proizvoda zasnovanih na povezivanju tradicijske i kulturno-povijesne baštine i inovacija temeljenih na prirodnim prednostima područja i međusobnoj suradnji

– osiguravanja protoka informacija i transfera znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice

– razvijanja sinergije i umrežavanja te planiranja ukupnog razvoja LAG područja između svih dionika kojima je u interesu doprinijeti razvoju ruralnih područja

– iskorištavanja i razvijanja postojećih potencijala za ruralni razvoj

– jačanja financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekata ruralnog razvoja

– pripreme LAG područja za korištenje EU fondova

– brige o infrastrukturnom, ekološko-socijalnom, kulturnom, gospodarskom i svakom drugom razvoju u širem ruralnom području.

 

Obuhvat (8 JLS)

Grad: Kastav i Opatija

Općina: Jelenje, Klana, Lovran, Matulji, Mošćenička Draga i Viškovo.

Površina: 528 km2

Broj stanovnika: 60.745

Anđela Cvjetković, predsjednica

Irena Kukurin Barić, dopredsjednica

Ana Fratar, voditeljica

Kontakt: 099/3329-283

Sjedište: Vjekoslava Spinčića 13, 51 410 Opatija

WEB: www.terra-liburna.hr

FB: https://www.facebook.com/LagTerraLiburna/

E-mail: lag.terraliburna@gmail.com

ODRAZ
O udruzi:

ODRAZ djeluje na različitim razinama, od lokalne do nacionalne i međunarodne. Surađuje s organizacijama civilnog društva, upravnim, stručnim i poslovnim organizacijama, mrežama i stručnjacima. Pored zaposlenika, doprinos daju i brojni suradnici i volonteri.

VIZIJA
Društvo u kojem je osiguran uravnotežen i kvalitetan razvoj zajednica za dobrobit sadašnjih i budućih generacija.

MISIJA
Poticanjem inicijativa, dogovaranjem i  suradnjom ODRAZ doprinosi promjenama u sustavima vrijednosti koje vode održivijem razvoju zajednice.

Višnja Jelić Műck, predsjednica

Kontakt : 01 4655 203 (Marina Vojković)

01 4655 202 (Ksenija Vorberger)

Sjedište : Ljudevita Posavskog 2/4, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Web : www.odraz.hr

E-mail :ured@odraz.hr, ksenija@odraz.hr i lidija@odraz.hr

 

Udruga "Klaster proizvođača lubenica Vukovarsko-srijemske županije"

O udruzi:

Cilj

-povezivanje proizvođača lubenica sa predstavnicima javnog, privatnog, obrazovnog i znanstveno-istraživačkog sektora, a sve u smislu jačanja konkurentnosti i izvrsnosti poduzetnika izu ovog sektora gospodarstva na području Vukovarsko-srijemske županije, a po potrebi i šire

-bolje pozicioniranje lokalnih poduzetnika unutar gospodarstva RH, proizvodnja proizvoda s većom stopom dodatne vrijednosti , otvaranje novih radnih mjesta unutar sektora i samim time gospodarski i demografski oporavak, osobito ruralnih područja Vukovarsko-srijemske županije

Suzana Oroz, predsjednica

Kontakt: Ivana Murat, 099/5832235

Sjedište: Trg dr. Franje Tuđmana, Vrbanja

WEB: https://agro-klaster.hr/ 
E-mail: ak.ivana.murat@gmail.com
Facebok: Agro Klaster d.o.o. Vukovarsko srijemske županije

Udruga "Klaster proizvođača orašastih plodova Vukovarsko-srijemske županije"

O udruzi:

Cilj

-povezivanje proizvođača orašastih plodova sa predstavnicima javnog, privatnog, obrazovnog i znanstveno-istraživačkog sektora, a sve u smislu jačanja konkurentnosti i izvrsnosti poduzetnika izu ovog sektora gospodarstva na području Vukovarsko-srijemske županije, a po potrebi i šire

-bolje pozicioniranje lokalnih poduzetnika unutar gospodarstva RH, proizvodnja proizvoda s većom stopom dodatne vrijednosti , otvaranje novih radnih mjesta unutar sektora i samim time gospodarski i demografski oporavak, osobito ruralnih područja Vukovarsko-srijemske županije

Damir Sovar, predsjednik

Kontakt: Ivana Murat, 099/5832235

Sjedište: Lovas, Gospodarska ulica 1

WEB: https://agro-klaster.hr/ 
E-mail: ak.ivana.murat@gmail.com

Facebok: Agro Klaster d.o.o. Vukovarsko srijemske županije

 

Udruga "Klaster proizvođača jaja Vukovarsko – srijemske županije"

O udruzi:

Cilj

-povezivanje proizvođača jaja sa predstavnicima javnog, privatnog, obrazovnog i znanstveno-istraživačkog sektora, a sve u smislu jačanja konkurentnosti i izvrsnosti poduzetnika izu ovog sektora gospodarstva na području Vukovarsko-srijemske županije, a po potrebi i šire

-bolje pozicioniranje lokalnih poduzetnika unutar gospodarstva RH, proizvodnja proizvoda s većom stopom dodatne vrijednosti , otvaranje novih radnih mjesta unutar sektora i samim time gospodarski i demografski oporavak, osobito ruralnih područja Vukovarsko-srijemske županije

Ante Špoljarić, predsjednik

Kontakt: Ante Šoljarić, 098/9342437

Sjedište: Glagoljaška 27/4, Vinkovci

WEB: https://agro-klaster.hr/ 
E-mail: ak.a.spoljaric@gmail.com

Facebok: Agro klaster d.o.o. Vukovarsko srijemske županije  

 

Udruga "Klaster proizvođača mesa i mesnih proizvoda Vukovarsko srijemske županije"

O udruzi:

Cilj

-povezivanje proizvođača mesa i mesnih proizvoda sa predstavnicima javnog, privatnog, obrazovnog i znanstveno-istraživačkog sektora, a sve u smislu jačanja konkurentnosti i izvrsnosti poduzetnika izu ovog sektora gospodarstva na području Vukovarsko-srijemske županije, a po potrebi i šire

-bolje pozicioniranje lokalnih poduzetnika unutar gospodarstva RH, proizvodnja proizvoda s većom stopom dodatne vrijednosti , otvaranje novih radnih mjesta unutar sektora i samim time gospodarski i demografski oporavak, osobito ruralnih područja Vukovarsko-srijemske županije

Vlado Ferbežar, predsjednik

Kontakt: Ivana Murat, 099/5832235

Sjedište: Otok, Trg Kralja Tomislava 6A

WEB: https://agro-klaster.hr/ 
E-mail: ak.ivana.murat@gmail.com

Facebok: Agro klaster d.o.o. Vukovarsko srijemske županije  

 

Hrvatsko planinarsko društvo "Tikvica", Županja

O udruzi:

Cilj:

-poticanje razvijanje i unapređenje sportsko planinarske rekreacije i planinarskih aktivnosti radi zadovoljavanja potreba za očuvanje, održavanjem i poboljšanjem psihofizičkih aktivnosti i zdravlja članova korištenjem slobodnog vremena za tjelesno vježbanje i sportsko planinarske aktivnosti, osvješćivanje potrebe očuvanja prirode za potrebe budućih generacija. 

Djelatnost:

-organiziranje za članove planinarskih izleta, tura, pohoda, susreta, sletova, ekspedicija, logorovanja, planinarskih natjecanja i drugih planinarskih društvenih akcija, obilježavanje, čuvanje i održavanje planinarskih putova te obilaznica i veznih putova, gradnja i održavanje, čuvanje i skrb o planinarskim objektima, populariziranje prirodnih ljepota naše domovine, posebice naših gora i života u njima, predavanjima filmova, izložbama, tiskom, i drugim sredstvima, organiziranje edukativnih radionica, predavanja i izložaba radi, promicanja zdravih oblika života i potrebe očuvanja prirode, propagiranje i rad na očuvanju prirodnog okoliša izletima i susretima, suradnja s organizacijama za zaštitu kulturno-povijesnih spomenika u prirodi, suradnja sa sredstvima javnog priopćavanja, te praćenje stručne literature.

Nevenka Kovačević, predsjednica

Kontakt: Nevena Kovačević 099 732 8463

Sjedište: Silvija Strahimira Kranjčevića 5, Županja

WEB:  https://www.facebook.com/hpdtikvica
E-mail:  zhmzupanja@gmail.com

LAG Podravina

O udruzi

Ubrzani proces globalizacije te uviđanje koliko smo zapravo mali u svjetskim, odnosno europskim razmjerima, doveo je do osmišljavanja pristupa kojim bi se povezali civilni, javni i gospodarski sektor određenog područja te na taj način generirale odluke na lokalnoj razini o potrebama i prioritetima pojedinih lokalnih zajednica.
Temeljena na tim načelima, na istoku Koprivničko-križevačke županije, osnovana je Lokalna akcijska grupa “PODRAVINA”.

Ciljevi LAG-a “PODRAVINA” su:
– Promicanje ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstava
– Protok informacija i transfer znanja
– Umrežavanje svih subjekata koji mogu doprinijeti razvoju LAG područja
– Održivi razvoj
– Razvijanje postojećih potencijala
– Jačanje kapaciteta za provedbu europskih projekata

Obuhvat (16 JLS)
Grad: Đurđevac
Općine: Kalinovac, Kloštar Podravski, Podravske Sesvete, Ferdinandovac, Molve, Novo Virje, Virje, Novigrad Podravski, Hlebine, Gola, Drnje, Đelekovec, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec i Peteranec

Površina: 831,17 km2
Broj stanovnika (2011.): 41.784
Gustoća naseljenosti: 50,27 st./km2

Siniša Pavlović, predsjednik
Mihaela Lončar, voditeljica

Kontakt: Mihaela Lončar: 099 207 4800
Emina Lacković Hodalić: 098 977 2082

Sjedište: Basaričekova 8, 48 350 Đurđevac

WEB: www.lag-podravina.hr
E-mail: lag.podravina@djurdjevac.hr
lag.podravina@gmail.com

LAG Posavina

O udruzi:

Lokalna akcijska grupa Posavina osnovana je 9. veljače 2011.kao udruga u čijem sastavu su bili predstavnici lokalne zajednice 5 JLS sa područja Brodsko-posavske županije: Nova Kapela, Oriovac, Brodski Stupnik, Bebrina i Sibinj , a naknadno su  u sastav LAG-a pristupile Općina Podcrkavlje (BPŽ) i Općina Čaglin sa područja Požeško-slavonske županije. U LAG su uključeni predstavnici civilnog, gospodarskog i javnog sektora koje djeluju na ovom području, a cilj im je povezivanje sektora na zajedničkom jačanju i osnaživanju razvojnih kapaciteta, odnosno provođenju LEADER programa.

Djelatnosti LAG-a su: provedba lokalne razvojne strategije, razvoj ruralnih područja, edukacija za održivi razvoj ruralnih područja, planiranje razvoja ruralnih područja, LEADER pristup razvoju ruralnih područja, zaštita javnih dobara u ruralnim područjima i ostale djelatnosti razvoja ruralnih područja, održivi gospodarski razvoj i dr.

Obuhvat (7 JLS)
Općine: Bebrina, Brodski Stupnik, Nova Kapela, Sibinj,Oriovac,Podcrkavlje, Čaglin

Površina: 758,50 km2
Broj stanovnika (2011.): 28.510
Gustoća naseljenosti: 37,59 st./ km2

Željka Čorak, predsjednica
Goran Jelinić, voditelj

Kontakt: 035 221 535

Sjedište: Stjepana Radića 52, 35253 Brodski Stupnik

WEB: www.lag-posavina.hr
E-mail: info@lag-posavina.hr

LAG Prigorje - Zagorje

 

O udruzi

Udruga je osnovana u cilju promicanja održivog ruralnog razvoja i unapređenja inicijativa i interesa od značaja za razvoj područja Grada Novog Marofa i općina: Breznica, Breznički Hum, Budinščina, Gornja Rijeka, Hrašćina, Kalnik, Konjščina, Ljubešćica, Sveti Petar Orehovec i Visoko te drugih zainteresiranih članica.

Djelatnosti Udruge su:
– izrada strateškog plana održivog razvoja područja LAG-a PRIZAG,
– razvijanje partnerstva između javnog i gospodarskog sektora te civilnog društva,
– promicanje koncepta održivog razvoja primjenom LEADER pristupa “odozdo prema gore”,
– pružanje savjetodavne i tehničke potpore članovima/icama LAG- a kod pripreme i provedbe projekata,
– razvijanje programa nacionalne i međunarodne suradnje te uključivanje u rad svih institucija koje se bave ruralnim razvojem,
– praćenje zakonskih prijedloga koji se odnose na gospodarske aktivnosti vezane uz razvoj ruralnih područja
– praćenje zakonske regulative i javnih natječaja vezanih uz razvojne mogućnosti te informiranje zainteresiranih subjekata LAG područja,
– edukacija i sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim skupovima, radionicama, seminarima, javnim tribinama i skupovima,
– jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje,
– organiziranje studijskih i stručnih putovanja,
– izrada i raspodjela promotivnih materijala, te druge aktivnosti u skladu sa zakonom.
Pored navedenih djelatnosti LAG obavlja i gospodarske djelatnosti. Gospodarske djelatnosti koje LAG može obavljati su:
– izrada, priprema i provođenje projekata,
– organiziranje javnih tribina, okruglih stolova, radionica, izložbi i sajmova,
– izdavačka djelatnost prema posebnim propisima,
– ostale djelatnosti sukladno posebnim propisima.

Obuhvat (11 JLS)
Grad: Novi Marof
Općine: Visoko, Breznica, Breznički Hum, Budinščina, Hrašćina, Kalnik, Konjščina, Ljubešćica, Gornja Rijeka, Sveti Petar Orehovec

Površina: 510,81 km2
Broj stanovnika (2011.): 35.801
Gustoća naseljenosti: 70 st./km2

Nevenka Benjak, predsjednica
Krunoslav Đurec, voditelj ureda

Kontakt:  099/2138-501 (Krunoslav Đurec)

Sjedište: Antuna Mihanovića 3, 42220 Novi Marof

WEB: www.lag-prizag.hr
E-mail: lag.prizag@gmail.com

LAG Sjeverna Istra
O udruzi

 

Lokalna akcijska grupa Sjeverna Istra predstavlja sinergiju javnog, civilnog i privatnog sektora. Nalazi se na području bogatom prirodnim resursima. Osnovni cilj LAG-a je poticati infrastrukturni, ekološki, društveni, obrazovni, kulturni, gospodarski i svaki drugi razvoj na području LAG-a. Uz to, cilj je osigurati protok informacija i transfer znanja za napredak LAG područja.

Putem LAG-a nastoji se povezati ljude na lokalnoj razini u svrhu predlaganja projekata od zajedničkog interesa, kako bi se zajedničkim radom, razmjenom vlastitih iskustava i informacija poboljšala kvaliteta života i stvorila nova radna mjesta.

Područja djelovanja LAG-a su međunarodna suradnja i održivi razvoj. Na temelju usvojene i od Ministarstva poljoprivrede odobrene Lokalne razvojne strategije LAG-a 2014.-2020. (LRS), LAG priprema i objavljuje LAG natječaje, vrši administrativnu obradu i ocjenjivanje prijava, donosi odluku o odabiru projekata, prati njihovu provedbu te vrednuje provedbu cjelokupne LRS.

Obuhvat (11 JLS)
Gradovi: Buje – Buie, Buzet, Novigrad – Cittanova i Umag – Umago
Općine: Brtonigla – Verteneglio, Grožnjan, Lanišće, Oprtalj – Portole, Vižinada – Visinada, Tar-Vabriga – Torre-Abrega  i Kaštelir-Labinci – Castelliere-S. Domenic

Površina: 775 km2
Broj stanovnika (2011.): 32.279
Gustoća naseljenosti: 41,7 st./km2

Anteo Milos, predsjednik
Ana Žužić, voditeljica

Kontakt: M+385 98 9944 378 (voditeljica), T +385 52 255 932

Sjedište:  Ulica rijeke Boljunčice 3, 52466 Novigrad

WEB:  http://www.lag-sjevernaistra.hr/
E-mail:  info@lag-sjevernaistra.hr

LAG Srijem

O udruzi

LAG Srijem osnovan je kao multi-sektorsko partnerstvo javnog, poslovnog i civilnog sektora. Najznačajnija karakteristika LAG područja je njegova lokacija koja se proteže kroz cijelu Vukovarsko- srijemsku županiju do najistočnije točke Republike Hrvatske, Grada Iloka. Područje LAG-a je bogato prirodnom raznolikošću i tradicijom. Ovo područje posjeduje bogatu i različitu prirodnu i kulturnu povijest i baštinu koja i dalje ima presudan utjecaj na društveno- gospodarske značajke područja.

Vizija:
LAG Srijem je uspješno ruralno područje koje svoj razvoj zasniva na partnerstvu, konkurentnosti i inovaciji te stvara uvjete da ga ljudi žele posjetiti, u njemu živjeti i raditi.

Obuhvat (14 JLS)
Gradovi: Ilok, Vinkovci (za područje naselja Mirkovci), Vukovar (za područje naselja Sotin i Lipovača)
Općine: Stari Jankovci, Bogdanovci, Nuštar, Negoslavci, Lovas, Tovarnik, Tompojevci, Tordinci, Trpinja, Borovo, Markušica

 Površina: 845,74 km2
Broj stanovnika (2011.): 45.608
Gustoća naseljenosti: 53,93 st./km2

Dragan Sudarević, predsjednik
Albert Varga, voditelj

Kontakt: Dragan Sudarević, 032/525-073
Albert Varga, 099/299 8414

Sjedište: Regionalni poslovni centar Lovas,
Gospodarska ulica 1, 32237 Lovas

WEB: www.srijem.info
E-mail: albert.varga@srijem.info

 

LAG Šumanovci

O udruzi:

Obuhvat (6 JLS)
Grad: Županja
Općine: Gunja, Bošnjaci, Drenovci, Vrbanja, Štitar

Površina: 607,18 km2
Broj stanovnika (2011.): 30.966
Gustoća naseljenosti: 51 st./ km2

Stjepan Abramović, predsjednik
Verica Mušić, upraviteljica

Kontakt: Verica Mušić, 091/2424286

Sjedište: Vladimira Nazora 8, 32 257 Drenovci

WEB: www.lag-sumanovci.hr
E-mail: sumanovci.lag@gmail.com
verica.music1@gmail.com

LAG Vinodol

O udruzi

LAG “VINODOL” je organizacija s usvojenim statutom, definiranim ciljevima i usvojenom lokalnom razvojnom strategijom, čiji članovi dolaze iz tri različita sektora: javni, privatni i civilni, a sve u cilju unapređenja kvalitete života u ruralnom području sukladno LEADER pristupu.
Osnovan je sa osnovnom zadaćom promicanja ukupnog ruralnog područja te unapređenja interesa od važnosti za područje Vinodola, s naglaskom na mogućnost korištenja sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD).

Pritom LAG “VINODOL” ima izuzetno važnu ulogu u informiranju i upoznavanju članova LAG-a i ostalih poduzetnika s područja LAG-a na promišljanje i pripremu projekata iz EU fondova na način da im se približe mogućnosti ulaganja te razumijevanje načina i sustava pripreme i provedbe projekta. Krajnji cilj je provedba Lokalne razvojne strategije LAG-a i posljedično povećanje iskorištavanja EU fondova na području LAG-a.

Obuhvat (7 JLS)
Gradovi: Novi Vinodolski, Crikvenica, Kraljevica, Bakar
Općine: Općina Vinodolska, Kostrena, Čavle

Površina: 683 km2
Broj stanovnika (2011.): 44.109
Gustoća naseljenosti: 64,58 st./km2

Ivica Jerčinović, predsjednik,
Marjan Baričević, voditelj LAG-a

Kontakt: Tel +385 (0)51 436 231
Ivica Jerčinović:+385 (0)98 430 917
Marjan Baričević +385 (0)91 6266 441

Sjedište: Bribir 46a, 51253 Bribir

WEB: www.lag-vinodol.hr
E-mail: lag.vinodol@gmail.com

LAG Vuka-Dunav

O udruzi

LAG Vuka – Dunav osnovan je s osnovnim principima koje obuhvaća isključivo pitanja ruralnog razvoja s naglaskom na razvoj naselja uz integraciju poduzetništva na LAG-a Vuka-Dunav.

Ciljevi LAG-a su:
– Promicanje ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstava
– Poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta, uključujući dobrobit stanovništva
– Diversifikacija gospodarskih aktivnosti
– Ohrabrivanja i razvoja aktivnosti ruralnog stanovništva da zajednički djeluje putem projekata suradnje
– Promicanja lokalnih inicijativa i partnerstava uključivanjem lokalnih civilnih društava, poslovnih predstavnika i predstavnika lokalne uprave.

Obuhvat (8 JLS)
Grad: Osijek (naselja: Tenja, Brijest, Josipovac, Višnjevac, Sarvaš)
Općine: Antunovac, Erdut, Ernestinovo, Čepin, Šodolovci, Vladislavci, Vuka

Površina: 586,2 km2
Broj stanovnika (2011.): 50.762
Gustoća naseljenosti: 86,6 st./km2

Davor Tubanjski, predsjednik

Ivana Čik, mag.ing.agr., voditeljica

Kontakt: T: +385 (0)31 670 498
M: (385) (0) 99 37 99 296

Sjedište: Gospodarska zona Antunovac 23, 31216 Antunovac

WEB: www.lagvuka-dunav.hr
E-mail: info@lagvuka-dunav.hr

LAG Zrinska gora-Turopolje

O udruzi

Udruga LAG Zrinska Gora – Turopolje, registrirana je pri Uredu državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji 6. lipnja 2011. LAG Zrinska Gora-Turopolje nalazi se u središnjem dijelu Republike Hrvatske i obuhvaća općinu Lekenik, Donji Kukuruzari, Orle i Martinska Ves te Gradove Glinu i Petrinju, ruralno područje Siska i ruralno područje Velike Gorice. Područje LAG-a prostire se na 2.191,42 km². Prema popisu stanovništva iz 2011. godine na prostoru LAG-a živi 89.623 stanovnika. Gustoća naseljenosti područja LAG-a je 40,89 st/km2, a prosječni index razvijenosti (2012.) je 56,82%.

Zemljopisnu specifičnost ovog područja karakterizira blaga brdovitost starog gorja Zrinske Gore, s najvišim vrhom – Piramida na 616 mnv, i Vukomeričkih gorica ispresjecanim brojnim vodotocima i rijekama, te pokupska dolina s ravnicama Turopolja i Odranskog polja, što LAG-u daje iznimnu prostornu odnosno krajobraznu raznolikost.

Obuhvat (8 JLS)
Gradovi: ruralno područje Petrinje, Glina, ruralno područje Velike Gorice (46 naselja), ruralno područje Siska
Općine: Lekenik, Martinska Ves, Donji Kukuzari, Orle

Površina: 2191,42 km2
Broj stanovnika (2011.): 91.817
Gustoća naseljenosti: 41,89 st./km2

Božidar Antolec, predsjednik
Robert Nogić, voditelj ureda

Kontakt: 044/812-933
Robert Nogić, 091/604-8502
Maja Štimec, 091/604-8501
Anamarija Hucika, 091/604 8530

Sjedište: Trg dr.Franje Tuđmana 10/2, 44250 Petrinja

WEB: www.lag-zrinskagora-turopolje.hr

E-mail: ured@lag-zrinskagora-turopolje.hr
majastimec@lag-zrinskagora-turopolje.hr
anamarijahucika@lag-zrinskagora-turopolje.hr

Slap

O udruzi

SLAP je udruga za kreativni razvoj osnovana u Osijeku 2000. a djeluje na nekoliko područja:  ruralni razvoj, društveno poduzetništvo, poticanje organske i održive poljoprivrede, ruralni, održivi i kulturni turizam, razvoj međusektorske suradnje.

Misija: Razvoj ljudskih resursa i jačanje socijalnog kapitala u cilju društvenog i gospodarskog razvoja regije kroz edukaciju i podršku potencijalnim nositeljima razvoja te kroz jačanje partnerskih modela suradnje sva tri sektora civilnoga društva.
Vizija: Slap svakome nudi alat s kojim će se kreativno izraziti, raditi što voli i pritom zaraditi za život.

U okviru programa ruralnog razvoja Slap:
– Pruža podršku dionicima regionalnog razvoja u pripremi razvojnih projekata, izgradnji kapaciteta i strateškom planiranju
– Educira, mentorira, jača kapacitete i umrežuje pripadnike marginaliziranih skupina na tržištu rada, neprofitnih organizacija, poljoprivrednike, male gospodarstvenike,  predstavnike javnog sektora i sve ostale nositelje ruralnog razvoja
– Vrši kontinuiranu edukaciju i podršku vezanu za održive načine poslovanja, društveno poduzetništvo,  projektno planiranje, tržišno pozicioniranje, prikupljanje sredstava, marketing i povezane usluge, jačanja konkurentnosti, pokretanje ili prelazak na organsku poljoprivredu itd.
– Organizira javna događanja , konferencije, forume i sl. sa ciljem jačanja svijesti o problemima u ruralnom području i poticanja svih dionika na aktivno uključivanje u njihovo rješavanje (organizator Nagrade za najbolje društveno poduzetništvo, Panona festa, suorganizator Prvog Hrvatskog ruralnog parlamenta itd.)
– Pokreće i/ili sudjeluje u različitim mrežama, klasterima i udruženjima kojima je cilj okupljanje važnih dionika,  jačanje kapaciteta i zajedničko djelovanje (CEDRA HR, SEFOR, HMRR itd.)
– Kontinuirano radi na stvaranju baza i povezivanju ekoloških i organskih proizvođača, društvenih poduzetnika itd.
– Pokreće Etno-brand tj.program izrade i plasmana rukotvorina povezivanjem obrtnika i udruga, te stvaranje jedinstvene robne marke za proizvode od umjetničke i tradicijske vrijednosti u cilju stvaranja mreže održivog društvenog poduzetništva u ruralnim područjima
– Potiče razvoj i promociju ruralnog i eko turizma,  razvoj paketa  turističkih usluga i partnerstvo ključnih dionika  kao načina zapošljavanja i boljeg korištenja resursa u ruralnim prostorima kroz dugogodišnji program Panona sa ciljem pokretanja turističke agencije
– Pruža mogućnost mikrokreditiranja u sklopu projekta Poticanja zapošljavanja mladih i žena u ruralnim područjima
– Provodi brojne druge programe i projekte sa ciljem povećanja zaposlenosti i održivosti u ruralnim prostorima.

Sonja Vuković, predsjednica

Dragana Lisjak, voditeljica ureda

Kontakt: 031 213 556

091 5102 172 (predsjednica), 095 777 9992 (voditeljica)

Sjedište: Lorenza Jagera 6/3, 31000 Osijek

E-mail: udruga.slap@gmail.com
sonja.slap@gmail.com

Web: https://slap.hr/

Udruga za ruralni turizam Đola

 

 

O udruzi

Udruga za ruralni turizam “Đola”, djeluje na promicanju održivog razvoja i poboljšanju kvalitete života razvojem zajedništva i povezivanjem svih dionika lokalne zajednice na ruralnom području Općine Darda i Baranje općenito.

Ciljevi su stvaranje uvjeta za razvoj ruralnog turizma Općine Darda i Baranje poticanjem umrežavanja pružatelja turističkih usluga s proizvođačima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, a sve kako bi dali aktivan doprinos održivom razvoju malog gospodarstva regije.

Bogdanka Ćudić Vilić, predsjednica

Kontakt:  M +385 (0)99 834 699

Adresa:  Svetog Ivana Krstitelja 109, 31326 Darda

WEB: https://www.facebook.com/djola.darda/

Udruga Dobro Dobrim

O udruzi:

Udruga Dobro Dobrim osnovana je s ciljem zaštite, promicanja i unapređenja kvalitete života obitelji koje žive u riziku od siromaštva i društvene isključenosti. Udruga je počela svoj rad kao građanska inicijativa za potresa u Zagrebu, a 2021. godine svoj rad usmjerila je prema potresom pogođenim područjima na Banovini. Posebno se angažirala u izgradnji privremenih skloništa i kuća za obitelji i gospodarskih objekata za smještaj životinja.

Predsjednik: Senad Palić

Sjedište: Ivana i Đure Bukovića 17, Šiljakovina, 10413 Kravarsko

Web: https://dobrodobrim.com/

Kontakt: 

Mail: josip.hrgovic@net.hr

Mob: 095 893 6400

LAG Virovitički prsten
O udruzi:

Svrha djelovanja LAG-a prema Statutu je:

 • unaprijediti kvalitetu života u prostoru područja djelovanja,
 • osnažiti i povezati dionike koji djeluju u prostoru područja djelovanja,
 • poticati sudjelovanje žena, mladih i svih ranjivih skupina u donošenju odluka na lokalnoj razini,
 • poticati međusektorsku suradnju,
 • okupljati i povezivati sve dionike koji teže i djeluju u smjeru održivog i ujednačenog razvoja prostora područja djelovanja, kao i
 • unaprjeđivati uvjete za djelovanje članica LAG-a.

Obuhvat:

 

Gradovi: Virovitica

Općine : Gradina, Lukač, Pitomača, Suhopolje, Špišić Bukovica

 

Površina: 814,46km²
Broj stanovnika(2011) : 49.738

Gustoća naseljenosti: 61,1 st./ km²

Tihana Harmund, predsjednica

Kontakt : Sanja Stubičar (ex. Nađaković), mag.oec.

mob: 098/990-4201

Sjedište : Matije Gupca 5, 33000 Virovitica

Web : www.lagvip.hr

E-mail
lagvip@lagvip.hr
sanjastubicar@lagvip.hr  (voditeljica LAG-a „VIP“)
info@lagvip.hr  (stručni suradnici LAG-a „VIP“)

LAG Zapadna Slavonija

O udruzi:

LAG “Zapadna Slavonija” osnovan je s ciljem promicanja održivog razvoja, oživljavanja gospodarstva i poboljšanja kvalitete života na području koje obuhvaća. Za razvoj ruralnih područja LAG koristi LEADER pristup koji se proteklih desetljeća uspješno provodi na području Europske unije. LEADER pristup razvoja ruralnih područja baziran je na specifičnostima prostora i na pristupu “odozdo prema gore”, uključujući lokalnu zajednicu i prepoznavanje vrijednosti lokalnih resursa. Stoga se spajanjem spomenutih jedinica lokalne samouprave u jednu cjelinu lakše prepoznaje, maksimalno koristi i unapređuje već postojeći potencijal i osobitosti područja LAG-a. Zajedničkim aktivnostima osmišljavaju se i potiču projekti bazirani na specifičnim potrebama ovoga područja.

 

Obuhvat:

Gradovi: Nova Gradiška

Općine : Stara Gradiška, Okučani, Gornji Bogićevci, Dragalić, Cernik, Rešetari, Staro Petrovo Selo, Vrbje, Davor

Površina: 839,31km²
Broj stanovnika(2011) : 41.184

Gustoća naseljenosti: 49.161,1 st./ km²

Kontakt :  

Voditeljica:
Marijana Vidić Poleto, bacc.oec.
Mob: 099 286 54 59
E-mail:  info@lagzs.com
ured.lag.zs@gmail.com

Sjedište : M. A. Relkovića 9, 35400 Nova Gradiška

Web : www.lagzs.com
www.lag-zapadna-slavonija.com

E-mail : info@lagzs.com

Klub za mlade "Budi tu - budi svoj "

O udruzi:

Cilj: Promicanje, razvitak i unapređenje osobnog, društvenog i profesionalnog razvoja mladih.

Misija: Stvarati poticajno okruženje za razvoj potencijala mladih

Sebastijan Đukić mag. cult. – Voditelj kluba
Janko Čuha – Predsjednik udruge

Kontakt: Verica Mušić, 091/2424286

Sjedište: Soljani, Braće Radića 42a

WEB:  http://www.buditu-budisvoj.com/
E-mail:  kzm.soljani@gmail.com

Udruga Saldis

O udruzi:

Cilj:

 • potpora razvoju civilnog društva, volonterstva i aktivnom djelovanju mladih
 • promicanje i razvoj slobodne kulture
 • stvaranje nezavisnog slobodnog medijskog prostora, poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija
 • promicanje i potpora cjeloživotnog učenja i izvaninstitucionalnog obrazovanja
 • poticanje socijalnog partnerstva i međusektorskog dijaloga
 • poticanje društveno odgovornog ponašanja i poslovanja, komplementarnih djelatnosti
 • humanitarno djelovanje
 • promicanje i razvoj solidarne/društvene ekonomije i društvenog poduzetništva
 • savjetovanje za poduzetništvo, neprofitne organizacije i ostale sektore za koje se pokaže potreba. Provođenje edukacija za poduzetnike, neprofitne organizacije, mlade, djecu, prevenciju, socijalno osjetljive skupine, sport, izradu i provođenje projekta na nacionalnom nivou i na nivou EU, te sve ostale kategorije za koje se pokaže potreba temeljem odluke Skupštine

 

Djelatnost: Obrazovanje za demokratsko građanstvo, volonterstvo, društvena solidarnost, dobro upravljanje, javno informiranje i mediji, kulturna baština

Verica Mušić, predsjednica

Kontakt: Verica Mušić, 091/2424286

Sjedište: Soljani, Matije Gupca 36

WEB: https://www.facebook.com/pg/SaldisSoljani/about
E-mail:  verica.music1@gmail.com

Udruga "Klaster proizvođača sira Vukovarsko-srijemske županije"

O udruzi:

Cilj osnivanja Udruge “Klaster proizvođača sira Vukovarsko-srijemske županije” jest povezivanje i umrežavanje proizvođača sira i drugih mliječnih proizvoda na području Županije, povećanje proizvodnje, zajednički izlazak na tržišta prodaje, pokretanje kratkih lanaca opskrbe, uvođenje i primjena novih znanja i tehnologija u proizvodnji, te jačanje pojedinačne i ukupne konkurentnosti poduzetnika koji se bave ovom djelatnošću.

Mijo Pranjić, predsjednik

Kontakt: Ivana Murat, 099/5832235

Sjedište: Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci

E-mail: ak.ivana.murat@gmail.com

Facebok: Agro Klaster d.o.o. Vukovarsko srijemske županije

Udruga "Klaster proizvođača voća i voćnih proizvoda Vukovarsko- srijemske županije"

O udruzi:

Cilj

-povezivanje proizvođača  voća i voćnih proizvoda sa predstavnicima javnog, privatnog, obrazovnog i znanstveno-istraživačkog sektora, a sve u smislu jačanja konkurentnosti i izvrsnosti poduzetnika izu ovog sektora gospodarstva na području Vukovarsko-srijemske županije, a po potrebi i šire

-bolje pozicioniranje lokalnih poduzetnika unutar gospodarstva RH, proizvodnja proizvoda s većom stopom dodatne vrijednosti , otvaranje novih radnih mjesta unutar sektora i samim time gospodarski i demografski oporavak, osobito ruralnih područja Vukovarsko-srijemske županije

Domagoj Vidić, predsjednik

Kontakt: Ivana Murat, 099/5832235

Sjedište: Lovas, Gospodarska ulica 1

WEB: https://agro-klaster.hr/ 
E-mail: ak.ivana.murat@gmail.com

Facebok: Agro Klaster d.o.o. Vukovarsko srijemske županije

 

Centar za socijalno poduzetništvo, savjetovanje i edukaciju ''Feniks''

O udruzi:

Cilj:

 • potpora razvoju civilnog društva, volonterstva i aktivnom djelovanju mladih
 • promicanje i uvođenje novih informacijsko ‐komunikacijskih tehnologija baziranih na softveru otvorenog koda
 • promicanje i razvoj slobodne kulture
 • promicanje zaštite i poštivanja ljudskih prava
 • priprema i provođenje projekata u svim sektorima socijalnog poduzetništva, izvaninstitucionalnog obrazovanja, mladih, ravnopravnosti spolova, energentske učinkovitosti, međunarodne suradnje, zaštite okoliša, nacionalnih manjina, zaštite potrošača, prevenciji nasilja među i nad djecom i mladima, prevenciji obiteljskog nasilja i u svim ostalim sektorima za koje se pokaže potreba temeljem odluke Skupštine.

 

Područja djelovanja:

DEMOKRATSKA POLITIČKA KULTURA, GOSPODARSTVO, KULTURA I UMJETNOST, LJUDSKA PRAVA, MEĐUNARODNA SURADNJA, OBRAZOVANJE, ZNANOST I ISTRAŽIVANJE, ODRŽIVI RAZVOJ, GOSPODARSKA, SOCIJALNA DJELATNOST, SPORT, ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE.

 

 • izdavanje časopisa i drugih stručnih naklada
 • organiziranje seminara, radionica, javnih tribina, savjetovanja, edukacija i drugih oblika stručnog usavršavanja
 • obavljanje svih oblika usluga vezanih uz socijalno poduzetništvo i provedbu EU projekata

 

Verica Mušić, predsjednica

 

Kontakt:  091/242-4286, Verica Mušić

 

Sjedište: Soljani, Vrbanjska 56

FacebookCentar”Feniks” 

E-mail: fenix.udruga@gmail.com

ECO FOOD TURA

O udruzi:

Udruga je osnovana s ciljem interesnog okupljanja pravnih osoba i građana uključenih u području održive poljoprivredne proizvodnje te prerade i trženja poljoprivrednih proizvoda.

Matej Brnić, predsjednik

Kontakt:  +385 99 286 2591, Matej Brnić

Sjedište: Vladimira Nazora 131, Drenovci

WEB:  www.ecofoodtura.hr

E-mail:  eco.foodtura@gmail.com

matej.brnic@gmail.com

Udruga za očuvanje tradicijskih vrijednosti "Zlatne ruke"

O udruzi:

Cilj:

-promicanje razvitak i unapređenje zaštite i očuvanja materijalnih kulturnih dobara

Djelatnost:

-planiranje rada, povezivanje članova Udruge radi donošenja zajedničkog plana razvoja proizvodnih i uslužnih djelatnosti članova Udruge kao što su; ručni rad (šlingeraji, toledo, zlatovez, pletenje vunenih predmeta, kačkanje, izrada čipke i necanja, izrada narodnih nošnji), pečenje rakije na tradicijski način, organizacija posjete turista seoskim gospodarstvima u vrijeme poljoprivrednih radova i u vrijeme raznih manifestacija, informiranje javnosti o tradicijskim vrijednostima i projektima koji te vrijednosti potiču (razne kulturne i sportske manifestacije koje imaju tradicijsku vrijednost) organiziranje edukacije za članove Udruge, predstavljanje udruge i njenih aktivnosti na sajmovima u zemlji i inozemstvu i na organiziranim priredbama kojima je cilj prezentiranje sličnih djelatnosti (Dani turizma, Manifestacije na kojima se predstavljaju autohtoni i tradicijski proizvodi) istraživanje tržišta i povezivanje članova Udruge sa kupcima u zemlji i inozemstvu.

Marijana Aleksić, predsjednica

Kontakt: Marijana Aleksić, 091 1516936

Sjedište: Vladimira Nazora 9, Bošnjaci
E-mail:  marijana.aleksic21@gmail.com