Dokumenti i propisi

Pravilnik o Mreži za ruralni razvoj (2018)

Objavljen je novi Pravilnik o Mreži za ruralni razvoj (NN 67/2018), kojim se uređuje provedba podmjere 20.2 "Podrška za osnivanje i upravljanje Nacionalne ruralne mreže" unutar mjere 20 "Tehnička pomoć" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje...

Strategija regionalnog razvoja

Vlada je na prijedlog Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstava i vodnoga gospodarstva u lipnju 2010. usvojila Strategiju regionalnog razvoja.Njezin je osnovni cilj ravnomjerniji razvoj...

IPARD program

IPARD je novi pretpristupni program Europske unije za razdoblje 2007. - 2013. Sastavni je dio IPA-e (Instrument pretpristupne pomoći, eng. Instrument for Preaccession Assistance) odnosno njegovaV....

Objavljen Pravilnik LEADER

U NN br. 53/2012. objavljen je dugo očekivani Pravilnik o provedbi mjere 202 - "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" unutar IPARD programa. Pravilnik možete preuzeti sa...

Lokalni razvoj vođen zajednicom

Europske organizacije civilnog društva s višegodišnjim znanjem i iskustvom u pitanjima lokalnog razvoja u zajedničkoj izjavi pozdravljaju prijedloge Europske komisije vezane uz lokalni razvoj vođen...