Hrvatski LAG-ovi


Hrvatski LAG-ovi

Opisom lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova) u Hrvatskoj nastojimo potaknuti komuniciranje, razmjenu iskustva i suradnju te dati poticaj srodnim razvojnim inicijativama u ruralnom dijelu Hrvatske.

U Hrvatskoj postoji 56 LAG-ova. Rasprostiru se na površini od 52.190,05 km², što čini 92,30% ukupne površine Hrvatske. Na području LAG-ova živi 2.446.567 stanovnika, što čini 57,10% ukupnog stanovništva Hrvatske.

Hrvatski LAG-ovi obuhvaćaju 531 jedinicu lokalne samouprave (121 grad i 410 općina), što čini 95,50% ukupnog broja jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj.

(ožujak, 2017.)

Rezultati istraživanja : dokument u prilogu