CILJEVI


o nama

Hrvatska mreža za ruralni razvoj

Ciljevi HMRR-a su:

– Poticati razvoj ruralnih zajednica, osnaživati njihove sposobnosti te pridonositi razvoju participativne demokracije u ruralnom području Hrvatske

– Zagovarati interese lokalnih dionika s ruralnog prostora u procesima izrade, donošenja i provedbe politika i propisa

– Zajedničkim djelovanjem i suradnjom s organizacijama iz različitih sektora i s različitih razina pridonositi održivom razvoju ruralnog područja u Hrvatskoj i u Europi

– Poticati razmjenu mišljenja, prijenos znanja i iskustava i širenje informacija bitnih za razvoj ruralnog prostora