ČLANSTVO U UDRAGAMA


PREPARE - Partnerstvo za ruralnu europu

Od 29. siječnja 2010. HMRR je član ugledne europske mreže PREPARE – Partnerstvo za ruralnu Europu. Članovi PREPARE-a su europske i nacionalne organizacije za ruralni razvoj koje pripadaju civilnom sektoru.

Članovi PREPARE-a dali su veliki doprinos osnivanju i početku djelovanja HMRR-a.

Ciljevi mreže uključuju jačanje civilnog društva i međunarodnu razmjenu na području ruralnog razvoja i to prvenstveno u novim zemljama članicama EU, zemljama kandidatkinjama i pristupnicama te na susjednim prostorima JI i I Europe.

ELARD - Europska udruga LEADER za ruralni razvoj

Od lipnja 2011. HMRR je član mreže ELARD – Europske udruge LEADER za ruralni razvoj. ELARD želi poboljšati kvalitetu života u ruralnim predjelima i zadržati ljude u ruralnim predjelima kroz održiv, integrirani lokalni razvoj. Rade na prepoznatljivosti pristupa LEADER među europskim donositeljima odluka i želi učvrstiti ulogu LEADER-a kao bitnog dijela Europske politike ruralnog razvoja.

Članovi ELARD-a dolaze iz 24 zemlje: Bosna i Hercegovina, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Indija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Mađarska, Makedonija, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španjolska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Mreža za ruralni razvoj

HMRR je od kolovoza 2012. član Mreže za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede.

Ciljevi Mreže su povećanje uključenosti dionika u provedbu ruralnog razvoja, poboljšanje kvalitete programa ruralnog razvoja, informiranje šire javnosti i potencijalnih korisnika o politici ruralnog razvoja i poticanje inovacije u poljoprivredi. Mreža za ruralni razvoj promiče suradnju i uzajamnu pomoć između pojedinaca i organizacija uključenih u ruralni razvoj. Njezina je misija da se integriraju i ujedine svi oni koji na različitim razinama sudjeluju u ruralnom razvoju.

BRDN - Balkanska mreža za ruralni razvoj

Od rujna 2014. HMRR je punopravan član Balkanske mreže za ruralni razvoj (BRDN).

BRDN je osnovana u 2013., a osnivanje mreže pokrenula je Stalna radna grupa za ruralni razvoj u Jugoistočnoj Europi (Rural Development Standig Working Group – SWG) čiji su članovi ministarstva poljoprivrede s područja bivše zajedničke države, osim Slovenije i Hrvatske koje imaju status promatrača.

Članovi Balkanske mreže su mreže za ruralni razvoj Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije, Kosova, Srbije, dok mreža za ruralni razvoj Bugarske ima status promatrača.