PRR

Program ruralnog razvoja u RH za razdoblje 2014. – 2020.

26. svibnja 2015. Europska komisija je odobrila Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. - 2020. Cilj PRR-a je poboljšanje konkurentnosti poljoprivrednog sektora EU, briga za okoliš i klimu te jačanje ekonomskih i društvenih struktura ruralnih zajednica...