Prvi natječaj za mjeru LEADER

16. veljače 2020.

Komentar rezultata prvog natječaja za mjeru LEADER

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je popis 30 odabranih Lokalnih akcijskih grupa (LAG-ova) koje su prošle na prvom natječaju za mjeru 202 (odnosi se na pripremu i provedbu lokalnih strategija ruralnog razvoja) koji će imati pravo koristiti sredstva IPARD programa. Nekoliko je kriterija prema kojima je izvršen proces selekcije, a koji su definirani pravilnikom. Određen je maksimalan broj bodova koji pojedina Lokalna akcijska grupa može ostvariti (100) te je zatim obavljen proces bodovanja svake zaprimljene prijave unutar sljedećih kategorija:

1) Priprema lokalne razvojne strategije (15);

2) Sukladnost lokalne razvojne strategije s karakteristikama i potrebama područja LAG-a (10);

3) Usklađenost lokalne razvojne strategije s nadređenim strateškim dokumentima (8);

4) Kvaliteta partnerstva (25);

5) Sposobnost realizacije lokalne razvojne strategije (13);

6) Održivost i inovativnost lokalne razvojne strategije (15);

7) Stvaranje novih radnih mjesta (8);

8) Iskustvo u provedbi projekata financiranih iz drugih izvora financiranja (ne uključujući  sredstva iz IPARD programa) (6);

Odabranih 30 LAG-ova ukupno ima 1 045 768 stanovnika na površini od 26 070,2 km2 (gustoća naseljenosti iznosi 40,1 st./km2). U odnosu na sve registrirane LAG-ove odabrani su nešto gušće naseljeni (40,1 st./km2:38,3 st./km2), no i dalje značajno ispod prosjeka Republike Hrvatske u cjelini (75,8 st./km2).

Prostorno su primjetno neravnomjerno raspoređeni na teritoriju Republike Hrvatske te se primjećuje određena izdiferenciranost. Na razini Republike Hrvatske prvim natječajem tako je odabrano 30 od ukupno 53 LAG-a (56,6%). Prema većim regionalnim cjelinama raspored je sljedeći: prošla su tri od ukupno sedam LAG-ova na području sjevernog Jadrana (42,9%), sedam od ukupno deset na području Dalmacije (70%), jedan od ukupno tri na području gorske Hrvatske (33,3%), tri od ukupno deset na području sjeverne Hrvatske (30%), pet od ukupno devet na području središnje Hrvatske (55,6%) te 11 od ukupno 14 na području Slavonije (78,6%) (Sl. 1.). Krajnosti predstavljaju Slavonija gdje je natječaj prošlo čak 78,6% ukupnog broja LAG-ova tog područja te sjeverna Hrvatska gdje je natječaj prošlo svega 30% ukupnog broja LAG-ova na tom području.

Od 30 LAG-ova koji su prošli prvi natječaj njih 11 ima deset i više jedinica lokalne samouprave uključenih u rad LAG-a, 15 ih ima između pet i devet jedinica, a četiri ima manje od pet jedinica lokalne samouprave uključenih u rad LAG-a. Od ukupno 14 LAG-ova koji imaju uključeno deset ili više jedinica lokalne samouprave natječaj je prošlo njih 11 (78,6%), dok je od 39 LAG-ova s uključenih manje od deset jedinica lokalne samouprave prošlo njih 19 (48,7%). Navedeno upućuje na izrazito bolju prolaznost onih LAG-ova koji imaju deset ili više jedinica lokalne samouprave uključenih u njihov rad što dobro ocrtava podatak da u ukupnom broju LAG-ova oni s uključenih deset i više jedinica lokalne samouprave čine 26,4%, a među odabranim LAG-ovima isti čine čak 37,7% (Sl. 2.)

Drugi natječaj za mjeru 202 kojim je određena kvota od 12 LAG-ova koji će se sufinancirati sredstvima IPARD programa otvoren je od 16. rujna do 18. listopada 2013.

Pripremio: Robert Pintarić

Više….

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.