Rastimo zajedno

2. rujna 2021.

Hrvatska mreža za ruralni razvoj partner je na projektu “Rastimo zajedno”.

Nositelj projekta: Centar za socijalno poduzetništvo, savjetovanje i edukaciju “Feniks”

Partneri:
• Hrvatska mreža za ruralni razvoj
• Centar za socijalnu skrb Županja

Ciljane skupine: sadašnje i buduće majke sa svojim partnerima na području Vukovarsko-srijemske županije.

Cilj projekta:
• Pomoć i podrška mladim trudnicama koje će se prvi put naći u ulozi majke
• Pomoć i podrška trudnicama koje su upoznate s majčinskom ulogom
• Podrška sadašnjim i budućim roditeljima u poticanju ravnopravnog roditeljstva
• Podrška roditeljima u jačanju roditeljskih kompetencija

Kroz projekt planirane su edukativno-promotivne aktivnosti, radionice i slobodno vrijeme u prirodi u koje se mogu uključiti svi oni koji žele proširiti svoje vidike i kroz neke druge životne teme.

Ukupna vrijednost projekta: 128.165,00 HRK
Iznos sufinanciran od Središnjeg državnog ureda: 80.000,00 HRK

Više….