Šumski istraživači

2. rujna 2021.

Hrvatska mreža za ruralni razvoj partner je na projektu “Šumski istraživači” čijim ciljem se pridonosi jačanju znanja i inovacija kao pokretača budućeg rasta, jačanju učinka istraživanja, promicanju transfera inovacija i znanja u EU, bolje korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija te osiguravanje pretvaranja inovativnih ideja u nove proizvode i usluge koje rezultiraju rastom i kvalitetnim poslovima te pomažu u suočavanju s europskim i globalnim socijalnim izazovima.

U današnje vrijeme, mnoga tražena zanimanja baziraju se na obrazovanju iz područja STEM-a: robotika, umjetna inteligencija, neuroznanost, molekularna biologija.

Područje STEM-a na koje se provedba projekta odnosi je šumarsko inženjerstvo i održivi ruralni razvoj.

Doprinos cilju projekta i ostvarenje rezultata ostvaruje se provedbom aktivnosti jačanja soft vještina (poput prezentacijskih vještina, učenja novih metoda poučavanja, uvođenja inovativnih kreativnih alata i mehanizama , uključujući i korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija, za poučavanje različitih skupina krajnjih korisnika: djeca i mladi (od 3 do 29 godina) te opća populacija , trajno postavljenim sadržajem u adaptiranom i opremljenom prostoru te kroz ulogu partnerske institucije kao mentora, za djelatnike OCD-ova, obradom ključnih tema zaštite šuma i ruralnog razvoja sa različitih skupinama krajnjih korisnika: djeca i mladi (od 3 do 29 godina) te opća populacija.

Nositelj projekta: Centar za socijalno poduzetništvo, savjetovanje i edukaciju “Feniks”

Partneri na projektu :

Hrvatski šumarski institut
LAG Šumanovci
Hrvatska mreža za ruralni razvoj – HMRR
Grad Županja

Vrijednost projekta: 2.727.904,31 kn

Početak projekta 05.07.2021.godine

Više….