Platforma za ruralni razvoj Jugoistočne Europe

17. veljače 2015.

Ciljevi projekta:

  1. Povezivanje i suradnja organizacija koje se bave ruralnim razvojem u Jugoistočnoj Europi radi razmjene ideja, informacija i iskustava te zagovaranja interesa ruralnih dionika
  2. Jačanje kapaciteta ruralnih dionika za poboljšanje uvjeta razvoja ruralnih područja te poboljšanje kvalitete života kroz povezivanje različitih sektora

Metode:

  • Zagovaranje interesa ruralnih dionika
  • Promocija pristupa LEADER/CLLD
  • Jačanje kapaciteta ruralnih dionika
  • Sudjelovanje građana
  • Analize i preporuke za javne politike ruralnog razvoja
  • Promocija primjera dobre prakse

Trajanje projekta

1.11.2015. – 31.12.2016.

Partneri

Hrvatska mreža za ruralni razvoj – HMRR, Hrvatska > hmrr.hr
Udruga za kreativni razvoj Slap, Hrvatska > slap.hr
Deša – Dubrovnik, Hrvatska > desa-dubrovnik.hr
ODRAZ – Održivi razvoj zajednice, Hrvatska > odraz.hr
Asocijacija za razvoj Ibarske doline “IDA”, Srbija > facebook/IDA
Ruralni edukativni centar, Srbija > recsu.org
Asocijacija za ekonomski razvoj REDAH, Bosna i Hercegovina > redah.ba
CERD – Centar za ekonomski i ruralni razvoj, Bosna i Hercegovina > facebook/CERD
Mreža za ruralni razvoj Crne Gore, Crna Gora > ruralportal.me
Mreža za ruralni razvoj Makedonije, Makedonija > ruralnet.mk

Financiranje

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Kontakt

Marina Koprivnjak, koordinatorica Platforme
e-mail: koordinator@hmrr.hr
tel: +385 (0)1 4655 203

Više….

Rastimo zajedno

Rastimo zajedno

Hrvatska mreža za ruralni razvoj partner je na projektu "Rastimo zajedno". Nositelj projekta: Centar za socijalno...

Tata od formata

Tata od formata

Cilj projekta: osvijestiti javnost o važnosti uključivanja očeva u obiteljski život, potaknuti očeve na aktivno...