Zajedno za održivi razvoj u Hrvatskoj

1. ožujka 2011.

Opći cilj

Osnažiti utjecaj civilnog sektora u oblikovanju, praćenju i vrednovanju provedbe održivog razvoja na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini kroz umrežavanje, međusektorsko partnerstvo i razvoj sposobnosti.

Specifični ciljevi

 • Ojačati sposobnost i utjecaj nacionalnih mreža civilnog društva, kako bi postale priznati partneri javnom sektoru u praćenju i ocjenjivanju politika održivog razvoja na svim razinama, u skladu s odgovarajućom praksom EU
 • Ojačati kapacitete i razviti nove sposobnosti lokalnih/regionalnih OCD-a koji se bave održivim lokalnim razvojem, uključujući lokalna razvojna partnerstva (LAG)

Partneri

 • ODRAZ – Održivi razvoj zajednice
 • HMRR – Hrvatska mreža za ruralni razvoj
 • Udruga za razvoj civilnog društva SMART
 • Milieukontakt International, Nizozemska

Ciljne skupine

 • cca. 60 polaznika obuke – predstavnika organizacija civilnog društva (OCD) i drugih relevantnih dionika iz tri ruralne regije
 • članovi mreža civilnog društva koje se bave održivim razvojem – Hrvatska mreža za ruralni razvoj – HMRR i Mreža za lokalni razvoj – ODRAZ-ova e-mreža koja povezuje više od 400 osoba i/li organizacija
 • 400 organizacija/pojedinaca kojima se distribuira e-bilten HMRR-a
 • 50 – 60 sudionika na nacionalnoj konferenciji – dionici u održivom razvoju, uključujući nacionalne, međunarodne i lokalne OCD-e

Očekivani rezultati

1.1. Suradnja hrvatskih mreža i organizacija civilnog društva s relevantnim europskim organizacijama i mrežama koje se bave praćenjem i vrednovanjem politika održivog razvoja
1.2. Bolja meñusobna suradnja i veće kompetencije hrvatskih OCD-a te unaprijeñen multisektorski dijalog o održivom razvoju na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini; potaknuto meñusektorsko partnerstvo
2.1. Unaprijeñene sposobnosti dionika za održivi razvoj te jače sudjelovanje grañana i OCD-a u procesu oblikovanja i praćenja održivih ruralnih strategija u tri ruralna područja

Glavne aktivnosti

 • Umrežavanje na razini EU

1.1.1. Intenziviranje i formaliziranje suradnje s odgovarajućim mrežama u EU, kako bi se poboljšala djelotvornost zagovaranja hrvatskih mreža civilnog društva
1.1.2. Usvajanje znanja i metoda relevantnih organizacija EU o praćenju i vrednovanju politika održivog razvoja te pripremi “izvještaja iz sjene” 

 • Umrežavanje i zagovaranje održivog razvoja na razini Hrvatske

1.2.1. Povećavanje aktivnosti, članstva i unapreñenje organizacijskih kapaciteta Hrvatske mreže za ruralni razvoj (HMRR) i Mreže za lokalni razvoj (MLR)
1.2.2. Jačanje dijaloga i konzultacija OCD-a i mreža s javnom upravom, uz korištenje metoda i prakse OCD-a iz EU

 • Razvoj sposobnosti

2.1.1. Osmišljavanje i provedba trening-programa za OCD-e i druge relevantne dionike na subregionalnoj razini, uključujući lokalna razvojna partnerstva s ciljem osposobljavanja za zagovaranje održivog razvoja i provedbu lokalnih planova održivog razvoja

 • Tehnička pomoć

2.2.1. Poticanje aktivnog sudjelovanja civilnog društva u konzultacijskim procesima u vezi s održivim/regionalnim/ruralnim politikama te pružanje tehničke pomoći lokalnim partnerstvima
2.2.2. Intenziviranje suradnje s medijima i informiranje javnosti o provedbi održivog razvoja

—————————————————————————————————

Trajanje projekta: 24 mjeseca (od 1. ožujka 2011. do 28. veljače 2013.)

Projekt sufinancira EU, IPA 2008
Ukupni trošak: 210.067 EUR; Doprinos EU: 198.850 EUR

Više….

Rastimo zajedno

Rastimo zajedno

Hrvatska mreža za ruralni razvoj partner je na projektu "Rastimo zajedno". Nositelj projekta: Centar za socijalno...

Tata od formata

Tata od formata

Cilj projekta: osvijestiti javnost o važnosti uključivanja očeva u obiteljski život, potaknuti očeve na aktivno...