Razvojne perspektive ruralnih naselja Grada Zagreba – Gradska četvrt Brezovica

1. rujna 2013.

U predpristupnom razdoblju, područje Grada Zagreba bilo je jedina hrvatska regija (NUTS-3) definirana kao urbano područje. Čak četrnaest od ukupno dvadeset županija klasificirane su kao izrazito ruralna, a šest kao ruralna područja. Zbog takve podjele, stanovnici ruralnih dijelova zagrebačkog prostora nisu mogli biti korisnici europskih potpora koje su namijenjene razvoju ruralnih prostora. Svrha projekta bila je istražiti stanje, trendove i razvojne perspektive na tim prostorima.

Opći cilj

Analitičkim putem pozicionirati i istražiti ruralni prostor te navesti i opisati sve prednosti i nedostatke s ciljem postavljanja razvojnih smjernica. Odrediti indikatore kako bi se omogućilo praćenje budućih trendova uz dopunjavanje baze podataka.

Specifični ciljevi

Definirati specifičnosti prostora Brezovice kako bi se modelirale adekvatne razvojne strategije i upotpunila saznanja o prostoru uz pomoć istraživanja demografskih, socio-ekonomskih, funkcionalnih, krajobraznih i tradicijskih obilježja.

Detaljnije istražiti spoznaje o procesu suburbanizacije i njegovom utjecaju na procese unutar prigradske zone, odnosno zone dnevne cirkulacije stanovništva.

Različitim metodama i tehnikama (npr. anketiranje, obrada dostupnih statističkih podataka) ispitati stavove lokalnog stanovništva vezane uz odnos prema Gradu Zagrebu, teritorijalnoj pripadnosti, identitetu i sl.

Projektni tim:

Voditelj / koordinator: HMRR- Hrvatska mreža za ruralni razvoj

Izvršitelji: stručnjaci i studenti Geografskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta; stručnjaci Hrvatske sekcije Ecovasta

Nadzor i stručna potpora: Gradski ured za poljoprivredu i Gradski ured za strategijsko planiranje

Ciljne skupine

– lokalna uprava i samouprava (članovi vijeća Gradske četvrti i ostalih gradskih ustanova prisutnih na prostoru Gradske četvrti)

– gospodarstvenici s područja Gradske četvrti Brezovica (ugostitelji, obrtnici,)

– poljoprivredni proizvođači i OPG-ovi s područja Gradske četvrti Brezovica

– udruge s područja Gradske četvrti Brezovica

– zainteresirano lokalno stanovništvo prisutno na završnom skupu

Očekivani rezultati

  • Iniciranje i jačanje poduzetničkog potencijala interesnog područja na osnovi prepoznavanja i vrednovanja prednosti prostora;
  • Potpora definiranju i promidžbi prepoznatljive slike lokalnih proizvoda i usluga;
  • Kvalitetnija i relevantna suradnja te umrežavanje lokalnih gospodarstvenika, poljoprivrednika i udruga u jedinstven i prepoznatljiv proizvod na tržištu uz jačanje konkurentnosti

 Glavne aktivnosti

  1. Prikupljanje potrebne dokumentacije (poput kartografskih podloga, dostupnih i relevantnih statističkih podataka te postojećih studija koje obuhvaćaju Gradsku četvrt Brezovicu)
  2. Terenski obilazak interesnog područja kako bi se kvalitetnije i detaljnije upoznale značajke i osobitosti prostora.
  3. Anketiranje lokalnog stanovništva kako bi se bolje upoznali njihovi stavovi i mišljenja o razvojnim mogućnostima i potrebama vlastitog prostora.
  4. Obrada i interpretacija prikupljenih podataka što će biti osnova za krajnji produkt ovog projekta, studije, u kojoj će biti predstavljeni rezultati demografske, socio-ekonomske, funkcionalne i krajobrazne analize.
  5. Organiziranje završnog skupa na kojem će lokalnim dionicima i širem krugu zainteresiranih predstaviti rezultati istraživanje te prikupiti njihovi komentari i prijedlozi.

——————————————————————————————-

Trajanje projekta: 3 mjeseca (od 1. rujna 2013. do 1. prosinca 2013.)

Projekt sufinancira: Grad Zagreb, Ured za poljoprivredu

Ukupni trošak: 56.750 HRK; Doprinos Grada Zagreba: 40.000 HRK

Više….

Rastimo zajedno

Rastimo zajedno

Hrvatska mreža za ruralni razvoj partner je na projektu "Rastimo zajedno". Nositelj projekta: Centar za socijalno...

Tata od formata

Tata od formata

Cilj projekta: osvijestiti javnost o važnosti uključivanja očeva u obiteljski život, potaknuti očeve na aktivno...