Zdravstveni opservatorij

7. lipnja 2021.

Projektom „Zdravstveni opservatorij“ uspostavit će se platforma za međusektorsku suradnju u području zdravstva koje će kontinuirano prikupljati informacije o potrebama i iskustvima korisnika zdravstvenog sustava, pratiti učinkovitost zdravstvenih politika, provoditi tematska istraživanja i predlagati inovativne smjernice za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima.

O PROJEKTU

Opći cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom, socijalnim partnerima i znanstvenim visokoobrazovnim institucijama u oblikovanju i provođenju reformi koje doprinose jednakopravnosti građana u pristupu kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti te očuvanju i razvoju javnog zdravstvenog sustava.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Uspostava mreže međusektorske informacijske, istraživačke i zagovaračke suradnje za praćenje i utjecanje na pristupačnost i kvalitetu zdravstvene zaštite;
  • Povećanje opsega novog znanja i praksi baziranih na znanstvenim spoznajama u svrhu jednakopravnog pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti, s posebnim fokusom na pristupačnost za ranjive društvene skupine;
  • Unaprjeđenje dijaloga i suradnje između donositelja odluka te civilnog društva, akademske zajednice i socijalnih partnera.

Naziv poziva: Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta

Naziv projekta: Zdravstveni opservatorij, Kodni broj: UP.04.2.1.06.0045

Naziv programa: Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.

Upravljačko tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Posredničko tijelo razine 2: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Nositelj projekta: Krijesnica – udruga za pomoć djeci i obiteljima suočenim s malignim bolestima

Ukupna vrijednost projekta: 3.594.578,89 HRK

Vrijeme provedbe projekta: od 28. listopada 2020. – 28. listopada 2023.

Više….

Za našu budućnost

Za našu budućnost

Hrvatska mreža za ruralni razvoj partner je na projektu "Za našu budućnost!". Nositelj projekta: Centar za socijalno...

Pričam ti priču

Pričam ti priču

Hrvatska mreža za ruralni razvoj provodi projekt pod nazivom “PRIČAM TI PRIČU” (UP.02.1.1.15.0024) ukupne vrijednosti...