Zdravstveni opservatorij

7. lipnja 2021.

Projektom „Zdravstveni opservatorij“ uspostavit će se platforma za međusektorsku suradnju u području zdravstva koje će kontinuirano prikupljati informacije o potrebama i iskustvima korisnika zdravstvenog sustava, pratiti učinkovitost zdravstvenih politika, provoditi tematska istraživanja i predlagati inovativne smjernice za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima.

O PROJEKTU

Opći cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za postizanje učinkovitog dijaloga s javnom upravom, socijalnim partnerima i znanstvenim visokoobrazovnim institucijama u oblikovanju i provođenju reformi koje doprinose jednakopravnosti građana u pristupu kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti te očuvanju i razvoju javnog zdravstvenog sustava.

Specifični ciljevi projekta su:

  • Uspostava mreže međusektorske informacijske, istraživačke i zagovaračke suradnje za praćenje i utjecanje na pristupačnost i kvalitetu zdravstvene zaštite;
  • Povećanje opsega novog znanja i praksi baziranih na znanstvenim spoznajama u svrhu jednakopravnog pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti, s posebnim fokusom na pristupačnost za ranjive društvene skupine;
  • Unaprjeđenje dijaloga i suradnje između donositelja odluka te civilnog društva, akademske zajednice i socijalnih partnera.

Naziv poziva: Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta

Naziv projekta: Zdravstveni opservatorij, Kodni broj: UP.04.2.1.06.0045

Naziv programa: Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.

Upravljačko tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Posredničko tijelo razine 2: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Nositelj projekta: Krijesnica – udruga za pomoć djeci i obiteljima suočenim s malignim bolestima

Ukupna vrijednost projekta: 3.594.578,89 HRK

Vrijeme provedbe projekta: od 28. listopada 2020. – 28. listopada 2023.

Više….

Pričam ti priču

Pričam ti priču

Hrvatska mreža za ruralni razvoj provodi projekt pod nazivom “PRIČAM TI PRIČU” (UP.02.1.1.15.0024) ukupne vrijednosti...

Šumski istraživači

Šumski istraživači

Hrvatska mreža za ruralni razvoj partner je na projektu "Šumski istraživači" čijim ciljem se pridonosi jačanju znanja...