Farm to Fork Academy for Green Western Balkans – Our shared European future

12. travnja 2023.

Hrvatska mreža za ruralni razvoj partner je na projektu koji će provoditi zajedno sa 6 nacionalnih mreža za ruralni razvoj zemalja Zapadnog Balkana: Albanija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora i Kosovo.

Projekt je započeo s provedbom 16. siječnja 2023. godine i trajati će 4 godine, a nositelj projekta je Albanska mreža za ruralni razvoj.

Projekt “Farm to Fork Academy” za cilj ima jačanje kapaciteta sektora civilnog društva u suočavanju s društvenim izazovima povezanim s klimatskim promjenama i gubicima bioraznolikosti, posebno na provedbi Europskog zelenog plana i Farm fo Fork Strategije, kao i uvođenje zelenih i inovativnih rješenja za održive prehrambene sustave te daljnje jačanje doprinosa utjecaja nacionalnih ruralnih mreža zemalja Zapadnog Balkana i BRDN-a u procesima donošenja politika i odluka na nacionalnoj i regionalnoj razini. Hrvatska kao članica EU i Hrvatska mreža za ruralni razvoj kao partner u projektu poslužiti će kao pozitivan model u provedbi programa pretpomoći poljoprivredi i ruralnom razvoju, posebice agrookolišnih mjera.

Više….