Za našu budućnost

30. rujna 2023.

Hrvatska mreža za ruralni razvoj partner je na projektuZa našu budućnost!”.

Nositelj projekta:

Centar za socijalno poduzetništvo, savjetovanje i edukaciju “Feniks”

Partneri:

1. LAG Šumanovci

2. Hrvatska mreža za ruralni razvoj

3. Dječji vrtić „Petar Pan“, Drenovci

Opis projekta:

Naš planet na rubu je ozbiljne ekološke krize. Trenutni problemi u neadekvatnoj zaštiti okoliša čine nas podložni tragedijama malih, ali i velikih razmjera. Takvi problemi zahtijevaju razborito i ozbiljno postupanje kako bi ih uklonili. Neki od glavnih problema su onečišćenje zraka, vode i tla, ekološko iscrpljivanje prirodnih resursa, globalna kriza zbrinjavanja otpada.

Budući da ponovna uporaba proizvoda ili otpada ima pozitivne učinke na okoliš, odnosno sprječava onečišćenje voda, tla, zraka, štedi sirovine i energiju, doprinosi kružnom gospodarstvu želimo osvijestiti lokalnu zajednicu o istima kroz razne aktivnosti koje će se provesti kroz projekt.

Radionice koje ćemo održati sa ciljanom skupinom, potaknuti će sudionike na samo razmišljanje o ponovnoj uporabi proizvoda ili otpada. Održati ćemo 5 radionica. U svrhu osvješćivanja djece vrtićke dobi organizirati ćemo obilazak reciklažnog dvorišta u mjestu Drenovci s ciljem boljeg shvaćanja važnosti razvrstavanja otpada. Organizirati ćemo i druženja na otvorenom za djecu vrtićke dobi na kojima ćemo puštati animirane filmove na temu ponovne uporabe proizvoda ili otpada s ciljem poticanja djece na očuvanje planeta. Također ćemo putem promotivnih materijala potaknuti lokalnu zajednicu na razmišljanje usmjereno na očuvanje okoliša. Volontere ćemo uključiti u sve aktivnosti projekta kao i širu lokalnu zajednicu.

Ciljevi projekta:

1. Poticanje djece, mladih i šire lokalne zajednice na očuvanje okoliša kroz aktivnosti projekta

2. Poticanje djece, mladih i šire lokalne zajednice na recikliranje

3. Poticanje zajednice na dugoročno razmišljanje o okolišu

Izravni korisnici:

Djeca vrtićke dobi i mladi. 50 djece vrtićke dobi te 50 mladih.

Neizravni korisnici:

Neizravni korisnici obuhvaćeni projektom su svi ostali, odnosno opća populacija. 50 osoba različitih dobnih skupina.

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta iznosi 10.634,42 eura. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost financira 80% ukupnog iznosa, odnosno 8.507,53 eura. Preostala sredstva financira nositelj projekta.

Razdoblje provedbe projekta:

Od 03. travnja 2023. – 02. travnja 2024. godine

Više….