RURBEST – “The best is yet to come. Youth create tomorrows”

15. svibnja 2019.

Naziv projekta: RURBEST – “The best is yet to come. Youth create tomorrows”

Trajanje: 15. svibnja 2019. – 14. ožujka 2020.

RURBEST projekt  osmišljen je kako bi se osiguralo i ojačalo sudjelovanje mladih u pokretu Europskog ruralnog parlamenta (ERP).***

Ciljevi projekta:

  • UKLJUČITI – povezati mlade koji su voljni raditi na poboljšanju ruralnih područja, ojačati perspektivu mladih u ERP pokretu, ojačati svijest o ruralnom razvoju među mladima
  • POVEZATI – stvoriti međunarodnu platformu za dijeljenje vještina, iskustava i znanja, iskusiti proces zagovaranja i donošenja odluka
  • OSNAŽITI – pružiti priliku mladima da donositeljima odluka na svim razinama prezentiraju svoju viziju ruralnog razvoja, promicati civilne aktivnosti, prikupljati podatke, mišljenja i primjere kreiranja politika, ohrabriti mlađu generaciju da budu kreatori društva sutrašnjice

Aktivnosti:

1. Europski ruralni parlament mladih (ERYP), Asturija, Španjolska, studeni 2019.

  • organizacija ERYP
  • odabir predstavnika mladih za sudjelovanje na ERYP i ERP – formiranje delegacija država partnera u projektu

ERYP je snažna platforma za stvaranje mišljenja mladih o izazovima ruralnog razvoja, na kojoj će se identificirati i iznijeti najhitnija pitanja te nastojati pronaći rješenja problema, kroz sudjelovanje mladih iz raznih područja rada i država. 

2. Sastanak s dionicima ruralnog razvoja u Bruxellesu i prezentiranje Manifesta mladih (s članovima Europskog parlamenta), siječanj 2020.

PartneriLatvian Rural Forum (Latvia), Red Asturiana de Desarrollo Rural (Španjolska), Centre for Economic and Rural Development (BiH), Hrvatska mreža za ruralni razvoj, International Movement of Catholic Agricultural and Rural Youth – Europe, LAG-ovi iz regije Vysocina (Češka), Network of Organizations for Rural Development of KosovoRural Development Network of The Republic of Macedonia (Makedonija), Slovak Rural Parliament (Slovačka), Forum Synergies

Financiranje: Europska komisija – ERASMUS+ Youth in Action (nositelj projekta Agency for International Programs for Youth, Latvija)

***ERP je stvoren da bi se osiguralo da se čuje glas stanovnika ruralnih područja te im se omogućilo da postanu aktivni sudionici u procesima osmišljavanja, određivanja i provedbe europske politike ruralnog razvoja. ERP je neformalna mreža partnera iz 40 država i 5 pan-europskih organizacija, koja prikuplja informacije, dobre prakse, ideje i prijedloge politika od ruralnih stanovnika diljem Europe te izrađuje razne dokumente u svrhu zagovaranja interesa ruralnih zajednica u europskim institucijama. Svake dvije godine ovaj ciklus zagovaranja se završava Europskim ruralnim parlamentom, na kojem se usvaja Manifest i Akcijski program za sljedeće dvogodišnje razdoblje.

Više….

Rastimo zajedno

Rastimo zajedno

Hrvatska mreža za ruralni razvoj partner je na projektu "Rastimo zajedno". Nositelj projekta: Centar za socijalno...

Tata od formata

Tata od formata

Cilj projekta: osvijestiti javnost o važnosti uključivanja očeva u obiteljski život, potaknuti očeve na aktivno...