Ruralni mladi sudjeluju u integraciji Makedonije u EU

16. veljače 2020.

Naziv: Ruralni mladi sudjeluju u integraciji Makedonije u EU

Cilj: osnaživanje ruralnih mladih i njihovih organizacija civilnog društva u Makedoniji kao važnih dionika demokratskih procesa sudioničkog upravljanja, građanskog angažmana i prilagodbe izazovima integracije u EU

Ciljana skupina: studenti, mladi i organizacija civilnog društva mladih iz istočne i jugoistočne Makedonije

Aktivnosti: mapiranje organizacija civilnog društva mladih iz istočne i jugoistočne Makedonije; trening za trenere o EU integracijama; info kampanja; pokretanje regionalne platforme mladih; male akcije u zajednici; natjecanje za promociju aktivizma mladih i uključivosti ruralnih građana; okrugli stol s ciljem približavanja mladih EU institucijama

Trajanje: 19. prosinca 2017. – 18. lipnja 2019.

Partneri: (1) Zaklada za povezivanje prirodnih vrijednosti i ljudi, Makedonija, (2) Hrvatska mreža za ruralni razvoj, (3) Mreža za ruralni razvoj Makedonije, (4) Mreža za ruralni razvoj Srbije

Financiranje: Europska unija s ukupno 163.786 EUR.

Više….

Političke institucije EU

Političke institucije EU

Tijekom šest mjeseci u školama održat će se predavanje o EU u svrhu educiranja o političkim institucijama: Europskoj...