NAGE – Networking and advocacy for green economy

16. veljače 2020.

Naziv projekta: Umrežavanje i zagovaranje za zelenu ekonomiju – NAGE

Trajanje: 11. travnja 2018. – 10. travnja 2021. godine

Opći cilj: pružiti podršku za jačanje utjecaja politike i ruralnog razvoja balkanske mreže ruralnog razvoja (BRDN) i njezinih sastavnih dijelova, uključivanjem u poljoprivredni i ruralni program i procese reforme politike za uvođenje koncepta zelene ekonomije

Ciljane skupine i korisnici: BRDN, nacionalne mreže ruralnog razvoja, lokalne i nacionalne vlasti i donositelji odluka, akademska zajednica, široke organizacije civilnog društva

Specifični ciljevi (ishodi-oc):

Oc1: Jačanje lokalnih organizacija civilnog društva u generičkom radu, zagovaranju i umrežavanju kako bi bili u stanju održati svoju ulogu zagovornika poljoprivredne i ruralne reforme na transparentan i odgovoran način;

Oc2: Uvođenje koncepta zelene ekonomije kao jedinstvenog višestrukog poduzetničkog modela diverzifikacije i održivosti ruralnih područja;

Oc3: BRDN i njegovi sastavni dijelovi koriste razvoj politika temeljen na dokazima i zalaganje temeljeno na pravima za poticanje nacionalnih procesa približavanja CAP-u EU i promicanje zelene ekonomije.

Očekivani konkretni rezultati projekta (output-Op):

OpA – Razvijena i prikazana transparentna, djelotvorna i djelotvorna provedba projekata, brzom i učinkovitom realizacijom planiranih aktivnosti i očekivanih rezultata

OpB – Transparentno i intenzivno širenje znanja i informacija ciljanim skupinama i ostalim dionicima na projektu; podigla svijest između opće publike o cjelokupnim i specifičnim ciljevima akcije prilagođenim akcijama za vidljivost medija

Op1.1: Ojačani institucionalni kapaciteti OCD-a za interno upravljanje, planiranje, upravljanje financiranjem i diverzifikaciju financiranja te izvještavanje

Op1.2: Povećani lokalni kapaciteti u temama specifičnim za program – lobiranje i zagovaranje, istraživanje i analiza, umrežavanje i osnaživanje sastavnica, klimatske promjene i zaštita okoliša i zelena ekonomija / zeleno poduzetništvo

Op2.1: Organizirana kampanja za podizanje svijesti dionika i javne svijesti o važnosti unakrsnog i zelenog gospodarstva za ukupnu održivost i potencijal ruralnog razvoja

Op2.2: Osmišljen i implementiran transparentan program potpore koji će potaknuti raznolikost OCD-a za ruralni i poljoprivredni razvoj prema socijalnom i zelenom poduzetništvu, kao put za otvaranje puta prema zelenoj ekonomiji, istovremeno osiguravajući održivost OCD-a

Op3.1: Pokrenut sveobuhvatni proces sudjelovanja u politici OCD-a kroz identifikaciju nedostataka nacionalnih programa poljoprivrednog i ruralnog razvoja do ZPP 2013-2020 i analizom utjecaja na prirodni okoliš i proces održivog razvoja

Op3.2: Definirana i promovirana politička rješenja utemeljena na dokazima koja podupiru reformu nacionalnih programa poljoprivrede i poljoprivrede prema zaštiti okoliša i promiču uvođenje koncepta zelene ekonomije.

Partneri: (1) Mreža za ruralni razvoj Republike Makedonije (vodeći podnositelj zahtjeva); (2) Mreža ruralnog razvoja Hrvatske; (3) Mreža ruralnog razvoja Albanije; (4) Mreža za ruralni razvoj Srbije; (5) Mreža za ruralni razvoj Bosne i Hercegovine; (6) Mreža ruralnog razvoja Kosova; (7) Mreža za ruralni razvoj Crne Gore

Financiranje: Europska komisija, Fond za civilno društvo i medijski program 2016-2017. – Konsolidacija regionalnih tematskih mreža organizacija civilnog društva. Ukupna vrijednost projekta je 1.071.269,13 €, a udio HMRR-a 107.366,88 €.

Sufinanciranje: Ovaj projekt sufinancira Ured hrvatske vlade za suradnju s nevladinim organizacijama

Više….

Rastimo zajedno

Rastimo zajedno

Hrvatska mreža za ruralni razvoj partner je na projektu "Rastimo zajedno". Nositelj projekta: Centar za socijalno...

Tata od formata

Tata od formata

Cilj projekta: osvijestiti javnost o važnosti uključivanja očeva u obiteljski život, potaknuti očeve na aktivno...