Informativni video

16. veljače 2020.

Hrvatskoj mreži za ruralni razvoj odobrena je aktivnost – izrada informativnog videa o primjerima dobre prakse financiranima sredstvima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvtaske za razdoblje 2014.-2020. na području LAG-a Lika i LAG-a Vinodol.

Aktivnost je prijavljena na Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi akcijskog plana Mreže za 2019. godinu koje će se sufinancirati sredstvima Mjere 20 “Tehnička pomoć” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

U informativnom videu o primjerima dobre prakse financiranima sredstvima iz Programa ruralnog razvoja, na području dvije Lokalne akcijske grupe (LAG) – Lika i Vinodol, predstavnici LAG-ova će predstaviti na koji način su pomogli u optimalnom iskorištavanju sredstava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske. Dodatno, prikazat će se nekoliko uspješnih primjera korištenja sredstava iz PRR RH na područjima tih LAG-ova, a krajnji korisnici sredstava će govoriti na koji način su im LAG i sredstva dobivena kroz Program ruralnog razvoja pomogli.

Ovom aktivnošću izravno se pridonosi ostvarivanju cilja 3 – informiranje javnosti i potencijalnih korisnika o Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske.

Više….

Rastimo zajedno

Rastimo zajedno

Hrvatska mreža za ruralni razvoj partner je na projektu "Rastimo zajedno". Nositelj projekta: Centar za socijalno...

Tata od formata

Tata od formata

Cilj projekta: osvijestiti javnost o važnosti uključivanja očeva u obiteljski život, potaknuti očeve na aktivno...