Doprinos OCD-a, posebno HMRR-a, uravnoteženijem regionalnom razvoju

10. veljače 2020.

Nova Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2012. do 2016. godine ocjenjuje pojavu novih udruga – LAG-ova kao doprinos ravnomjernijem regionalnom utjecaju organizacija civilnog društva u Hrvatskoj.

Na stranici 15 navodi naglašenu ulogu organizacija civilnog društva, napose Hrvatske mreže za ruralni razvoj, u promoviranju, pojašnjavanju i zagovaranju pristupa LEADER.

Strategiju možete preuzeti na web stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Više….