LEADER mreža Hrvatske izradila Katalog LAG-ova

10. veljače 2020.

Krajem 2018. godine, LEADER mreža Hrvatske (LMH), u suradnji s LAG-ovima Republike Hrvatske, izradila je prvi Katalog LAG-ova odobrenih za provedbu LEADER/CLLD-a u okviru Programa ruralnog razvoja za programsko razdoblje 2014.-2020. na hrvatskom i engleskom jeziku.

Više informacija i preuzimanje kataloga na stranicama LMH: http://www.lmh.hr/najnovije/48-lmh-izradila-prvi-katalog-odobrenih-lag-ova-republike-hrvatske

Više….