Strategija regionalnog razvoja

16. veljače 2020.

Vlada je na prijedlog Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstava i vodnoga gospodarstva u lipnju 2010. usvojila Strategiju regionalnog razvoja.

Njezin je osnovni cilj ravnomjerniji razvoj zemlje i smanjenje društveno-gospodarskih razlika.

Strategija, donesena temeljem Zakona o regionalnom razvoju, napravljena je na principu partnerstva, ona usmjerava, a ne nameće aktivnosti i mjere, što je u skladu sa strateškim smjernicama EU-a kao i njezinom kohezijskom politikom.

Više….

IPARD program

IPARD je novi pretpristupni program Europske unije za razdoblje 2007. - 2013. Sastavni je dio IPA-e (Instrument...