IPARD program

15. veljače 2020.

IPARD je novi pretpristupni program Europske unije za razdoblje 2007. – 2013. Sastavni je dio IPA-e (Instrument pretpristupne pomoći, eng. Instrument for Preaccession Assistance) odnosno njegovaV. komponenta Ruralni razvoj.

Uprava za ruralni razvoj / Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa je programirala ovaj dokument kroz razna Povjerenstva i konzultacije. U njegovu izradu bili su uključeni svi činioci njegova potencijalna uspjeha. Europska komisija službeno je prihvatila Program 25. veljače 2008.

IPARD program se provodi kroz tri osnovna cilja ili strateška prioriteta:

 1. Poboljšanje tržišne učinkovitosti i provedbe standarda Zajednice
  101. Ulaganje u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice
  103. Ulaganje u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice

 2. Pripremne radnje za provedbu poljoprivredno – okolišnih mjera i lokalnih strategija ruralnog razvoja
  201. Radnje za poboljšanje okoliša i krajolika
  202. Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja

 3. Razvoj ruralne ekonomije
  301. Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture
  302. Diversifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti

Ta tri cilja predstavljaju okosnicu hrvatske europske budućnosti jer se kroz EAFRD (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj) provode mjere na gotovo identičan način tako da je ovo prava prilika da se RH pripremi na ponešto novi pristup financiranju poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Odlukom Vlade RH od 26. ožujka 2008. (NN 34/08) IPARD programom upravlja Uprava za ruralni razvoj / Upravna direkcija SAPARD/IPARD programa dok program provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Korisnici IPARD programa ovisno od mjere mogu biti OPG u sustavu PDV, obrti i tvrtke što znači da ograničenja u tom smislu ne postoje.Od 2007. – 2011. godine kroz IPARD program u Republici Hrvatskoj korisnicima će biti dostupno 179.000.000 EUR (1,3 milijarde HRK) potpore.

IPARD plan možete pronaći ovdje: hcpm.agr.hr/aktualno/ipard.pdf

Dokumente, aktualne natječaje i sl. možete pronaći na web stranicu Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja:  http://www.mps.hr/default.aspx?id=7144

Više….