LAG-ovima odobreno 463 milijuna kuna iz Programa ruralnog razvoja

15. veljače 2020.

PRR

Agencija za plaćanja je odabrala 54 lokalne akcijske grupe (LAG) za provedbu lokalnih razvojnih strategija (LRS) tijekom trajanja Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020. (PRR 2014. – 2020.)

LAG-ovima je dodijeljeno 463.096.945,70 kuna za provedbu podmjere 19.2. ”Provedba operacija unutar CLLD strategije” (provedba LRS), podmjere 19.3. ”Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a” i podmjere 19.4. ”Tekući troškovi i animacija« iz PRR 2014. – 2020”. Konačnim odabirom, 54 LAG-a su odabrana za provedbu lokalnih razvojnih strategija putem kojih se sufinanciraju odabrani projekti od strane LAG-ova za korisnike sa LAG područja i za ulaganja koja se provode na LAG području.

Konačnu rang listu možete vidjeti ovdje.

Konačni izvještaj o provedenom natječaju možete vidjeti ovdje.

Izvor: APPRRR

Više….