Publikacija o izazovima i nužnosti ruralnih inovacija

8. veljače 2020.

Ruralne regije suočavaju se s raznim izazovima da ostanu privlačne, konkurentne i sačuvaju održiv gospodarski rast te promiču održive zajednice. Izgradnjom inovacijskih kapaciteta i provedbom inovativnih rješenja, ruralna i slabo naseljena područja mogu prevladati svoje inherentne izazove i ostati održive poslovne lokacije.

Na razini EU-a brojne su institucije pripremile različita izvješća i političke dokumente koji naglašavaju specifične karakteristike ruralnih regija i kako se njihov inovacijski kapacitet može ojačati kroz poboljšanja politike i ciljane aktivnosti.

U cilju isticanja nekih od različitih pristupa politici i pomoći u rješavanju inovacijskih izazova s kojima se suočavaju ruralna i slabo naseljena područja, Interreg Europe Platforma za učenje o politikama za istraživanje i inovacije je izradila publikaciju “A Policy Brief from the Policy Learning Platform on Research and innovation”.

“A Policy Brief from the Policy Learning Platform on Research and innovation”

Više….