Rezolucija Europskog parlamenta o rješavanju posebnih potreba u ruralnim, planinskim i udaljenim područjima

16. listopada 2018.

Europski parlament je 3. listopada 2018. usvojio Rezoluciju o rješavanju posebnih potreba u ruralnim, planinskim i udaljenim područjima.

U Rezoluciji se, između ostalog, navodi da:

– ruralna, planinska i udaljena područja čine 80 % teritorija EU-a i da u njima živi 57 % stanovništva Unije te da su zaslužna za 46 % bruto dodane vrijednosti;

– BDP po stanovniku u neurbaniziranim područjima iznosi 70 %, a u urbanim područjima do 123 % prosjeka EU-a;

– od 2008. do 2012. stopa nezaposlenosti u neurbaniziranim područjima porasla je sa 7 % na 10,4 %;

– četvrtina stanovništva ruralnih, planinskih i udaljenih područja nema pristup internetu;

– se ova područja suočavaju s izazovima poput ruralne depopulacije, starenja stanovništva i odlaska mladih;

– europsko gospodarstvo, gradovi, industrija (uključujući turizam) i građani u velikoj mjeri ovise o tim područjima kad je riječ o hrani, korištenju zemljišta, energiji, vodi, čistom zraku i sirovinama;

– ova područja često su smještena u graničnim regijama država članica i blizu vanjskih granica EU-a te bi trebalo iskoristiti mogućnosti koje proizlaze iz prekogranične suradnje, makroregionalnih strategija i ostalih instrumenata kao što je Europska grupacija za teritorijalnu suradnju (EGTS);

– predstavnici iz 40 europskih zemalja potpisali su Deklaraciju iz Venhorsta koju je 2017. izradio Europski ruralni parlament, a čiji je cilj promicanje suradnje u područjima poput povezivosti, infrastrukture, usluga, jačanja lokalnih gospodarstava te suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti.

S obzirom na navedeno, naglašava se važnost ruralnih, planinskih i udaljenih područja za uravnotežen teritorijalni razvoj u Europi te ističe da ih je potrebno ojačati rješavanjem njihovih posebnih potreba u okviru politika EU-a. Također, ističe se da su potrebna ulaganja usmjerena na integraciju ruralnih, planinskih i udaljenih područja u sve politike radi ostvarivanja prioriteta EU-a uključujući pametan, održiv i uključiv rast, sigurnost hrane i sigurnost opskrbe hranom, socijalnu uključenost, ravnopravnost spolova, klimatske promjene, otvaranje radnih mjesta, digitalizaciju i efikasno unutarnje tržište i dr.

Rezolucijom se poziva na donošenje Programa EU-a za ruralna, planinska i udaljena područja te na uspostavu projekta za razvoj pametnih sela kako bi se osigurao učinkovitiji, integriraniji i usklađeniji pristup politikama EU-a koje utječu na ruralna područja.  

Naglašena je važna teritorijalna dimenzija Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te preporučeno da rashodi EPFRR-a i dalje budu povezani s kohezijskom politikom. Među ostalim, to bi olakšalo integrirano i komplementarno financiranje te pojednostavilo postupke za korisnike tako da regije mogu dobiti potporu iz različitih izvora EU-a i tako optimizirati mogućnosti financiranja i ulagati u ruralna područja.

Cijeli tekst Rezolucije nalazi se na sljedećoj POVEZNICI (hr).

Više….