Predavanje “Izazovi razvoja malih gradova”, 17. listopada

16. listopada 2018.

U Petrinji se, u organizaciji društva “Terra banalis” u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Hrvatski dom Petrinja, od rujna do studenog 2018. godine odvija serija predavanja “Mogućnosti i izazovi ruralnog razvoja”.

U okviru navedenoga, 17. listopada 2018. u 19.00 sati u Pučkom otvorenom učilištu Hrvatski dom Petrinja, predavanje pod nazivom “Izazovi razvoja malih gradova”, održat će član Hrvatske sekcije ECOVAST-a – Nikša Božić.

Više detalja o sadržaju samog predavanja, kao i informacije o cijeloj seriji predavanja i o datumima ostalih izlaganja nalaze se na POVEZNICI.

Izvor: ECOVAST – Hrvatska sekcija

Više….