Projekti usmjereni mladima

4. srpnja 2017.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2017. godinu kojim poziva udruge mladih i za mlade te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da prijave projekte koji doprinose podizanju kvalitete života mladih.

Prijave se mogu podnijeti u jednom od tri prioritetna područja:

A.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

A.2. Lokalni info-centri za mlade

A.3. Regionalni i lokalni programi za mlade

* Rok za podnošenje prijava je 21. srpnja 2017.

Natječajna dokumentacija dostupna je ovdje > http://bit.ly/2tH35LW

Više….

Fond za regionalnu suradnju

Fond za regionalnu suradnju

24. siječnja 2018. u prostorijama Norveške kuće u Bruxellesu predstavljen je novi fond Europskog gospodarskog prostora...