Mladi u ruralnim sredinama – natječaj MDOMSP

13. kolovoza 2019.

[13.8.2019.]

Ministarstvo za demografiju, mlade i socijalnu politiku objavilo je poziv udrugama mladih i za mlade te jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za prijavu za financiranje projekata usmjerenih mladima.

Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je od 30.000,00 kuna, a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 150.000,00 kuna, ovisno o prioritetnom području Poziva. Prihvatljivo vremensko razdoblje za provedbu projekata je 3 do 12 mjeseci.

Rok za prijavu projekata je 30. kolovoza 2019., a detaljne informacije i prijavna dokumentacija nalaze se na stranicama MDOMSP ( link).

Prijavitelji mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja:

P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu (Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu; Mladi i održivi razvoj zajednice; Poticanje međunarodne mobilnosti mladih)

P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici (Regionalni i lokalni informativni centri za mlade; Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade; Centri za mlade)

P.3. Povećanje znanja i vještina, zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te poticanje socijalnog uključivanja mladih (Osposobljavanje za (društveno) poduzetništvo i samozapošljavanje; Rad s mladima koji nisu u sustavu obrazovanja i osposobljavanja te koji nisu zaposleni (mladi u NEET statusu); Socijalno uključivanje mladih u sustavu socijalne skrbi)

P.4.  Mladi u ruralnim sredinama

P.5. Lokalni i regionalni programi za mlade

Više….

Fond za regionalnu suradnju

Fond za regionalnu suradnju

24. siječnja 2018. u prostorijama Norveške kuće u Bruxellesu predstavljen je novi fond Europskog gospodarskog prostora...