Uloga ekomuzeja u razvoju lokalnih zajednica – prva obavijest i poziv na dostavu sažetaka

10. srpnja 2018.

Hrvatska sekcija ECOVAST-a povodom obilježavanja 25 godina rada, u suradnji s Udrugom Ekomuzej Bistra, organizira Znanstveno-stručni skup “Uloga ekomuzeja u razvoju lokalnih zajednica”.

ROK PRIJAVE IZLAGANJA/POSTERA PRODUŽEN DO 15. RUJNA

Tekst poziva u cijelosti prenosimo u nastavku.

ULOGA EKOMUZEJA U RAZVOJU LOKALNIH ZAJEDNICA

– PRVA OBAVIJEST I POZIV ZA PRIJAVU SAŽETAKA IZLAGANJA ILI POSTERA –

Općina Bistra (Zagrebačka županija), 12. i 13. listopada 2018.

Hrvatska sekcija ECOVAST-a povodom obilježavanja 25 godina rada organizira Znanstveno-stručni skup “Uloga ekomuzeja u razvoju lokalnih zajednica”. Skup organiziramo u suradnji s Udrugom Ekomuzej Bistra.

POTREBA ZA ODRŽAVANJEM SKUPA O EKOMUZEJIMA I LOKALNIM ZAJEDNICAMA
Ekomuzeji, kao relativno novi tip muzeja, proizlaze iz lokalnih inicijativa i doprinose očuvanju i razvoju lokalnog identiteta kao i gospodarskom, kulturnom i turističkom razvoju. Pojava ekomuzeja, kao novog tipa muzeja i svojevrsnog odgovora na novi odnos čovjeka prema baštini, datira u 1970-te godine. Prema Babiću (2009), prvom definicijom ekomuzeja smatra se ona Georgesa Henri Rivière, jednog od glavnih aktera stvaranja “muzeja novog žanra”. Među ostalim obilježjima ekomuzeja, u njoj se posebno naglašava “organska povezanost sa zajednicom u kojoj djeluje i sudjelovanje te zajednice u njegovom konstituiranju i funkcioniranju.

Od tada do danas taj je koncept evoluirao, no zadržala se jedna od njegovih temeljnih izvornih značajki – povezanost s lokalnom zajednicom i prostorom te nastojanje da muzej služi i kao instrument kako za pronalaženje vlastitog identiteta tako i za gospodarski razvoj. Upravo zbog njihove višestruke uloge, smatramo da je ovoj problematici potrebno prići iz vizure različitih znanstvenih disciplina, ali i različitih dionika: stručnjaka i znanstvenika, ekomuzeja, jedinica lokalne samouprave i civilnog sektora.

Temu uloge ekomuzeja u lokalnoj zajednici, posebno s aspekta njihove uloge u razvoju turizma i gospodarskom razvoju, smatramo vrlo aktualnom s obzirom na izazove s kojima se susreću ruralna područja Hrvatske. U njima živi nešto manje od polovice ukupnog stanovništva te zauzimaju gotovo 90% državnog teritorija. Iako se o ruralnim područjima više ne može govoriti u singularu, većinu ruralne Hrvatske danas obilježavaju nepovoljni demografski i ekonomski trendovi.

U tom širem kontekstu sagledat će se uloga ekomuzeja kao potencijalnih važnih čimbenika u sustavnom pristupu revitalizaciji ruralnih područja Hrvatske.

CILJ SKUPA
Cilj skupa jest prikaz uspješnih primjera ekomuzeja u Hrvatskoj i inozemstvu, njihove uloge u razvoju lokalne zajednice te podupiranju gospodarskog razvoja. Osvijetlit će se i izazovi u osnivanju i vođenju ekomuzeja, s obzirom da ih je trenutno nekoliko u osnivanju. Kao mjesto održavanja je izabrana općina Bistra u Zagrebačkoj županiji, s obzirom na vrlo vrijednu lokalnu inicijativu osnivanja ekomuzeja.

TEME
Odnos ekomuzeja i lokalne zajednice
Uloga muzeja u gospodarskom razvoju ruralnih područja
Izazovi osnivanja i vođenja ekomuzeja
Primjeri dobre prakse ekomuzeja u Hrvatskoj i inozemstvu
Identitet, baština i turizam u ruralnim područjima

PLENARNO IZLAGANJE
Dr. sc. Tomislav Šola, sveučilišni prof. u mirovini (Katedra za muzeologiju i upravljanje baštinom, Odsjek za informacijske znanosti FF-a Sv. u Zagrebu), doajen istraživanja koncepta ekomuzeja u Hrvatskoj.

PANEL RASPRAVA: KULTURA I RURALNA PODRUČJA
U suradnji s Hrvatskom mrežom za ruralni razvoj (HMRR) na Skupu će biti održana i panel-rasprava o značaju kulture za identitet i razvoj ruralnih područja. U panelu će sudjelovati ugledni domaći i međunarodni stručnjaci.

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA SKUPA
Skup će se održati 12. i 13. listopada 2018. u Općini Bistra u Zagrebačkoj županiji. Stručni dio skupa s izlaganjima održat će se u petak, 12. listopada, a u subotu 13. listopada bit će organizirana stručna ekskurzija.  

STRUČNA EKSKURZIJA
Drugi dan skupa bit će organizirana stručna ekskurzija za 50 sudionika na kojoj će se sudionici upoznati s iskustvima i utjecajem lokalnih muzeja na lokalne zajednice u sjeverozapadnoj Hrvatskoj (Ekomuzej Bistra u osnivanju i izabrani primjeri – npr. Muzeji Hrvatskog zagorja, Ekomuzej Lepoglava, Muzej Stari Grad u Varaždinu, Ekomuzej Mura i manje muzeološke zbirke u Međimurju).

KOTIZACIJA

Kotizacija za sudjelovanje na skupu iznosi 100 kuna i obuhvaća tiskanu knjigu sažetaka i popratne materijale, zajednički radni ručak u petak 12. listopada te organizacijske troškove. Poseban popust osiguran je za studente za koje kotizacija iznosi 50 kn. Stručna ekskurzija nije uključena u cijenu kotizacije. O detaljima za uplatu sudionici će biti obaviješteni u Drugoj obavijesti.

ROK ZA SLANJE SAŽETAKA IZLAGANJA ILI POSTERA
Rok za slanje sažetaka izlaganja ili postera je 15. rujna 2018. Sažetak je potrebno pripremiti na hrvatskom i engleskom jeziku i treba sadržavati naslov, tip priloga (izlaganje ili poster), do pet ključnih riječi i tekst (ukupno do 400 riječi). Potrebno je navesti ime i prezime autora, titulu, naziv institucije iz koje dolazi te adresu e-pošte i podatke za kontakt (broj telefona ili mobitela). Tehničke upute za pripremu izlaganja i postera autorima će biti poslane po prihvaćanju teme.

ZNANSTVENI ODBOR
Klementina Batina (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb), Ljiljana Dobrovšak (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar), Jasenka Kranjčević (Institut za turizam, Zagreb), Aleksandar Lukić (Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb), Dane Pejnović (Prirodoslovno- matematički fakultet, Zagreb), Tomislav Šola (Filozofski fakultet, Zagreb)

ORGANIZACIJSKI ODBOR

Klementina Batina, Nada Bakula, Nikša Božić, Antonija Dejanović, Valerija Kelemen Pepeonik, Andreja Kolić, Tihana Stepinac Fabijanić, Ives Vodanović Lukić

Prijave za sudjelovanje i sažetak slati na adresu

info@ecovast.hr

PREUZMITE PRVU OBAVIJEST U PDF-u

Više….

Volonterski centar ISKRA

Volonterski centar ISKRA

Udruga ZvoniMir je osnovala Lokalni volonterski centar "Iskra", u okviru projekta "Volontiram jer znam, volim i...