SUSTINEO

5. studenoga 2020.

Hrvatska mreža za ruralni razvoj Partner je na projektu SUSTINEO čiji je cilj pridonijeti održivom razvoju na lokalnoj razini stvaranjem mreže za poticanje lokalnog održivog razvoja i jačanjem kapaciteta organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih institucija za zajedničko djelovanje u provedbi održivog razvoja.

Ciljne skupine
Organizacije civilnog društva, jedinice lokalne samouprave i javne znanstvene institucije.

AKTIVNOSTI

(1) Poticanje suradnje između javnog i civilnog sektora, jačanje njihovih kapaciteta za djelovanje u području održivog razvoja te uspostava Mreže za lokalni održivi razvoj

 (2) Provedba ispitivanja javnog mnijenja i znanstvenih istraživanja bitnih za područje održivog razvoja, temeljem kojih će se pripremiti smjernice te provesti analize društvenih utjecaja predloženih intervencija za održivi razvoj

 (3) Provedba strukturiranog dijaloga i zagovaračkih aktivnosti s donositeljima odluka za donošenje kvalitetnih javnih politika i provedbu održivog razvoja u RH na svim razinama

Nositelj projekta: ODRAZ-Održivi razvoj zajednice

Partneri: Fakultet političkih znanosti, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za razvoj neprofitnih organizacija CERANEO, Udruga SMART, Udruga “Zelena Istra, “DEŠA Dubrovnik, Zaklada za razvoj lokalne zajednice Slagalica,  Udruga gradova u RH, Udruga “ZvoniMir” Knin, Hrvatska mreža za ruralni razvoj – HMRR

Vrijeme provedbe: 28. listopada 2020. –  27. listopada 2023.

Financiranje: Europski socijalni fond – Tematske mreže za društveno-ekonomski razvoj te promicanje socijalnog dijaloga u kontekstu unapređivanja uvjeta rada

Vrijednost projekta: 3.473.996,69 kn

Više informacija o projektu na : http://www.odraz.hr/hr/projekti/svi-projekti/sustineo-suradnjom-sudjelovanjem-istrazivanjem-i-edukacijom-za-odrzivost

#Sustineo #ZaOdrživost #Odrazi Se

 

 

Više….