Političke institucije EU

16. veljače 2020.

Tijekom šest mjeseci u školama održat će se predavanje o EU u svrhu educiranja o političkim institucijama: Europskoj komisiji, Europskom parlamentu, Vijeću EU i Europskom Vijeću. Projektom Političke institucije EU obuhvatit će se Schumanova deklaracija, Rimski ugovori, Bijela knjiga, Ugovor iz Maastrichta, Amsterdamski ugovor, Ugovor iz Nice i Lisabonski ugovor. Naime, EU Lisabonskim ugovorom stječe međunarodnu pravnu osobnost te postaje subjekt međunarodnog prava. Lisabonskim ugovorom došlo je i do promjena u institucionalnoj strukturi EU. Institucionalni ustroj EU je jedinstvena institucionalna struktura u svijetu. Od stupanja na snagu Lisabonskog ugovora institucije EU se dijele na političke i nepolitičke. Naglasak ovog projekta je na političkim institucijama EU, odnosno u školama će se održati predavanja o Europskom parlamentu, Europskoj komisiji, Vijeću Europske unije i Europskom vijeću. Za potrebe educiranja o EU, izradit će se edukativne publikacije za djecu i mlade.

Vrijednost projekta Političke institucije EU je HRK 104.915,16 a s HRK 88.915,16 sufinancira ga Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

Više….

Institucionalna podrška

Institucionalna podrška

Hrvatska mreža za ruralni razvoj je korisnik institucionalne podrške Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva za...