Serija predavanja Mogućnosti i izazovi ruralnog razvoja

20. rujna 2018.

U Petrinji će se, u organizaciji društva “Terra banalis” u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Hrvatski dom Petrinja, od rujna do studenog 2018. godine odvijati serija predavanja “Mogućnosti i izazovi ruralnog razvoja”.

U okviru navedenoga, 26. rujna 2018. u 19.30 sati u Pučkom otvorenom učilištu Hrvatski dom Petrinja, predavanje pod nazivom “Quo vadis, ruralna Hrvatska?”, održat će predsjednik Hrvatske sekcije ECOVAST-a – dr.sc. Aleksandar Lukić.

Više detalja o sadržaju samog predavanja, kao i informacije o cijeloj seriji predavanja i o datumima ostalih izlaganja nalaze se na POVEZNICI.

Izvor: ECOVAST – Hrvatska sekcija

Više….