Promicanje kratkih i alternativnih lanaca opskrbe hranom u EU: uloga agroekologije

22. kolovoza 2019.

[22.8.2019.]

Stručna skupina za poljoprivredu, ruralni razvoj i okoliš Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO), u srpnju 2019. je usvojila mišljenje ” Promicanje kratkih i alternativnih lanaca opskrbe hranom u Europskoj uniji: uloga agroekologije“.

Kako bi svoju poljoprivredu sačuvala i učinila je otpornijom na nove izazove poput klimatskih promjena, Europska unija mora u poljoprivrednim djelatnostima staviti jači naglasak na kratke lance opskrbe i agroekologiju. Agroekologija je i jedan od načina na koji se osigurava naša opskrba hranom, a hrana čini zdravijom, čime se povećava njezina vrijednost. Kratki lanci opskrbe pomažu manjim poljoprivrednim gospodarstvima povećati dohodak i oživljavaju ruralna područja.

EGSO predlaže donošenje strukturiranog višestrukog akcijskog plana koji će uključivati regionalnu i nacionalnu razinu te razinu EU-a. Također, postojeće programe trebalo bi usmjeriti na mjere za pružanje podrške agroekologiji i kratkim lancima opskrbe.

Više informacija na https://www.eesc.europa.eu/hr/node/67382

Cijelo izvješće (na hrvatskom jeziku) može se preuzeti na stranicama EGSO-a.

Izvor: EGSO

Više….