Poziv na trening – Transparentno i odgovorno upravljanje OCD-ima, Zagreb, 4.12.2018.

13. studenoga 2018.

Rok za prijave je produljen!

Hrvatska mreža za ruralni razvoj, kao partner u projektu “Umrežavanje i zagovaranje za zeleno gospodarstvo” upućuje poziv svim zainteresiranim predstavnicima organizacija civilnog društva, za sudjelovanje na treningu:

TRANSPARENTNO I ODGOVORNO UPRAVLJANJE ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

Zagreb, 4. prosinca 2018., Hotel “I”

Ovaj trening prvi je od tri modula treninga o općem upravljanju organizacijama civilnog društva u okviru projekta “Umrežavanje i zagovaranje za zeleno gospodarstvo”. Dio projekta čine aktivnosti jačanja institucionalnih kapaciteta i zagovaračke snage organizacija civilnog društva (OCD-a) što uključuje i aktivnost jačanja kapaciteta u općem upravljanju OCD-ima (interno upravljanje, planiranje, financijsko upravljanje i diversifikacija financiranja te izvješćivanje). Više o projektu nalazi se na: /hr/projekti/projekti-u-provedbi/nage-umrezavanje-i-zagovaranje-za-zeleno-gospodarstvo/.

Vjerodostojne organizacije koje imaju kapacitete za identificiranje potreba svojih članova i uspješno komuniciranje s njima, koje posjeduju vještine upravljanja, izvještavanja i planiranja te znanja o prikupljanju sredstava, pokazuju odgovornost i transparentnost svojim članovima i donorima, ali i uspješno osiguravaju potrebna sredstva za funkcioniranje organizacije. Jačanjem kapaciteta OCD-a također se nastoji doprinijeti uspješnijoj provedbi projekata zelenog poduzetništva koji će biti financirani kroz ovaj projekt.

Zainteresirane molimo da se prijave popunjavanjem PRIJAVNICE i slanjem na info@hmrr.hr.

Više informacija nalazi se u POZIVU i PROGRAMU treninga.

PRIJAVNICA

Veselimo se vašem dolasku!

Više….