OTVORENE KANDIDATURE ZA PREDSJEDNIKA I OSTALE ČLANOVE UPRAVNOG ODBORA HMRR-a

27. srpnja 2022.

Hrvatska mreža za ruralni razvoj otvara kandidacijski postupak za Predsjednika i Upravni odbor. 

Sukladno Poslovniku o radu Skupštine HMRR-a, slijede upute za kandidaturu za Predsjednika i ostale članove Upravnog odbora:

– samo član HMRR-a može kandidirati osobu za Predsjednika i/ili člana Upravnog odbora HMRR-a

– član HMRR-a dostavlja prijedloge kandidata za Predsjednika i/ili člana Upravnog odbora HMRR-a, na mail adresu info.hmrr@gmail.com, a najkasnije do 31. kolovoza 2022. godine slanjem sljedeće dokumentacije (skenirani originalni dokumenti): 

                       – za Upravni odbor – uz kandidaturu prilažu životopis i motivacijsko pismo

                       – za Predsjednika – uz kandidaturu prilažu životopis i motivacijsko pismo, prilažu i pisani program rada

– ukoliko se ne radi o osobnom kandidiranju, uz prijedlog kandidata obvezno je priložiti i potpisani pristanak predloženog kandidata

– popis pristiglih kandidatura te životopisi i motivacijska pisma kandidata za Upravni odbor te programi rada za Predsjednika dostavljaju se članovima Skupštine uz pozive.

U svrhu boljeg razumijevanja uloge Predsjednika i ostalih članova Upravnog odbora, u nastavku se nalazi kratki pregled njihovih zadataka i obaveza.

 

Zadaci predsjednika OVDJE

Zadaci clana UO OVDJE

Više….