II. FORUM PREKOGRANIČNIH DIONIKA HRVATSKA/BIH/SRBIJA

26. svibnja 2022.

Lokalna akcijska grupa Bosutski niz s partnerima Europski Klaster Alpe Adria Pannonia iz Novog Sada, AP Vojvodina organizira II. Forum prekograničnih dionika koji će se održati 05.07.2022. godine od 10:00 sati u Otoku & Virovima. 

Više….