Hrvatska poljoprivreda nakon 2020. – poljoprivrednici uključite se u izradu strategije!

15. ožujka 2019.

[15.03.2019]

U tijeku je izrada strateških dokumenata kojima će se odgovoriti na izazove u sektoru poljoprivrede i ribarstva za razdoblje nakon 2020. godine. Nacionalna strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja i Višegodišnji plan razvoja ribarstva nakon 2020. godine definirat će ciljeve i smjernice djelovanja poljoprivredne politike kako bi se povećala konkurentnost hrvatske poljoprivrede. Izrađuje ju Ministarstvo poljoprivrede u suradnji sa Svjetskom bankom.
   
Temelj za izradu strategija čine sveobuhvatne dijagnostičke analize trošenja javnih sredstava u sektoru poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, kao i ekstenzivne konzultacije sa svim dionicima u sektoru. Uz ove strateške dokumente, izraditi će se i planove djelovanja za naredno razdoblje, osmisliti aktivnosti kojima će se ispuniti ciljeve strategija te razraditi i provesti inovativne pilot projekte u svrhu testiranja predloženih rješenja.
 
Sve ove aktivnosti poslužit će i kao temelj za proces izrade operativnih programa za sljedeći financijski okvir EU 2021.-2027.
 
Kako bi se prijedlozi strateških dokumenata u svim fazama njihove izrade, približili poljoprivrednicima i kako bi javnost u bilo kojoj fazi mogla dati svoj doprinos, prijedlog,  komentar – izrađena je web stranica projekta na kojoj će se objavljivati svi dokumenti i pozivi na sudjelovanja u raspravama o nacrtima prijedloga dokumentacije koje će se održavati diljem zemlje, sve do lipnja kada će se prijedlog strategije uputiti u proceduru e-savjetovanja.
 
Prije prvog savjetovanja pozivamo poljoprivrednike na rješavanje anonimnog upitnika kojim se želi dobiti povratna informaciju o smjeru budućeg razvoja.

izvor: Ministarstvo poljoprivrede

Više….