Održana Karavana zelenog poduzetništva u Sisku

23. ožujka 2019.

U Sisku, 23. ožujka 2019., u organizaciji Hrvatske mreže za ruralni razvoj – HMRR je održana Karavana zelenog poduzetništva, u okviru projekta Umrežavanje i zagovaranje za zeleno gospodarstvo – NAGE. Predstavili smo NAGE projekt i njegove aktivnosti te informirali i govorili o konceptima zelene ekonomije i zelenog poduzetništva.

Također je predstavljeno nekoliko primjera dobre prakse u području društvenog i zelenog poduzetništva.

Udruga Zibel promiče brigu o okolišu te revitalizacijom i valorizacijom zelenih površina na sisačkoj plaži Zibel stvara destinaciju gdje će prodavati vlastite, tradicionalne proizvode.

Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije ima pilot projekt socijalne farme u ruralnom području za pripadnike ranjivih skupina, čime se želi poboljšati život u zajednici, razviti socijalne usluge, otvoriti mogućnosti za nova radna mjesta, smanjiti rizik od siromaštva i rizika socijalne isključenosti kroz edukaciju o uzgoju, berbi i preradi hrane, izradi tradicionalnih proizvoda i jednostavnih predmeta za razvoj poduzetništva i samo održivosti poljoprivrednih gospodarstava, itd.

Društvo za socijalnu ekologiju Zeleno zlato predstavlja projekte Gradski vrtovi Sisak i Zelena košarica u suradnji sa Crvenim križem Sisačko-moslavačke županije, koji doprinose društvenom osnaživanju kroz promicanje urbanih vrtova i ekološku proizvodnju hrane. Ciljevi projekata su zaokružiti zeleni krug od ekološke proizvodnje tradicionalne i zdrave hrane do postizanja održivog razvoja te gospodarske djelatnosti.

Na primjeru izloženih projekata triju udruga predstavljen je izvrstan primjer zajedničkog rada i udruživanja u korist svih članova udruga i građana grada Siska ali i okoliša.

Sljedeća stanica Karavane je Nova Gradiška (Gradska vijećnica)., 26. ožujka, 2019.


Više….