Razgledajte poster sekciju na temu bolje kvalitete života u ruralnim prostorima

28. travnja 2017.

U okviru drugog Hrvatskog ruralnog parlamenta održana je Poster-sekcija Interdisciplinarnom suradnjom do bolje kvalitete života u ruralnim prostorima. Osamnaest zanimljivih znanstveno-stručnih projekata bilo je izloženo sva tri dana Parlamenta, a sudionici su imali priliku popričati s autorima i dogovoriti neke buduće suradnje.

1. Biogas Action – Pokretač razvoja proizvodnje bioplina
Autori
: Biljana Kulišić, Matko Perović, Dinko Đurđević / Energetski institut Hrvoje Požar
Kontaktddurdevic@eihp.hr

2. Gmajne uz rijeku Muru u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti
Autori
: Mihaela Mesarić, Zoran Šardi / Međimurska priroda – Javna ustanova za zaštitu prirode
Kontaktmihaela.mesaric@gmail.com

3. Istraživanje seoskih naselja, arhitekture i lokalnih znanja o prostoru kao podloga za izradu regeneracijskih i razvojnih strategija
Autori
: Sanja Lončar / Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Kontaktsloncar@ffzg.hr

4. Kulturni krajobraz maslinika otoka Kornata
Autori
: Jelena Grlić Radman, Vesna Koščak Miočić-Stošić / Projekt Perivoj d.o.o., Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Kontaktjelena@projekt-perivoj.hr

5. Mogućnost interpolacije farmskog uzgoja jelena običnog, goveda i batata na obiteljskom gospodarstvu
Autori
: D. Konjević, M. Bujanić, L. Manojlović, I. Letec, N. Šprem, K. Krapinec, D. Uher / Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Vincenta od Kastva, OG Letec, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Kontaktmbujanic@vef.hr

6. Potencijali osnivanja turističkih poduzeća zasnovanih na potrebama lokalne zajednice u ruralnim područjima
Autori
: Jelena Đurkin,  Marko Perić, Jelena Kljaić Šebrek / Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija – FMTU (Sveučilište u Rijeci)
Kontaktjelenad@fthm.hr

7. Povijesno-prostorna analiza pustare Mirkovac – podloga za promišljanje budućeg razvoja
Autori: Dina Stober, Mirela Ravas / Građevinski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Kontaktdstober@gfos.hr

8. Primjena ulaganja u izgradnju višenamjenskih šumskih cesta iz sredstava programa ruralnog razvoja
Autori
: Kruno Lepoglavec, Hrvoje Nevečerel / Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Kontaktlepoglavec@sumfak.hr

9. Rasprostranjenost i tipološka obilježja povijesnih graditeljskih struktura u kulturnom krajoliku Dubrovačkog primorja (Podloga za regulaciju malih naselja) + 2. dio
Autori
: MINERVA d.o.o. Dubrovnik, Ivana Tutek i Nedjeljka Bobanović / Zavod za prostorno uređenje Dubrovačko-nerevanske županije
Kontaktmarina.oreb@gmail.com

10. Razvoj ruralnog poduzetništva: Ruralni poduzetnički inkubator ”Centar Krka”
Autori
: Sandra Jakopec, Mirela Ćordaš, Ivana Pancirov, Vlatka Žunec, Marijana Zlodre / APE d.o.o.
Kontaktivana@ape.hr

11. Revitalizacija baranjskih pustara – Građanska inicijativa “Ne rušite više staru Baranju!
Autori
: Mislav Matišić, Dinko Pešić, Jesenka Ricl, Luka Jakopčić / Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, Hrvatsko društvo kulturnog turizma Crocultour, Recider projekt d.o.o. Zagreb
Kontaktmislav.matisic@gmail.com

12. Revitalizacija zaštićenih kulturnih dobara: Eko muzej Pustinja Blaca
Autori
: Sandra Jakopec, Mirela Ćordaš, Ivana Pancirov, Marijana Zlodre / APE d.o.o.
Kontaktivana@ape.hr

13. Sekundarno stanovanje i socijalna održivost lokalnih zajednica u Hrvatskoj
Autori
: Geran-Marko Miletić, Antun Plenković / Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
KontaktAntun.Plenkovic@pilar.hr

14. Simulacija promjena načina korištenja zemljišta i zemljišnog pokrova u Požeško-slavonskoj županiji
Autori
: Tomislav Jogun, Aleksandar Lukić, Mateo Gašparović / Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek; Geodetski fakultet, Zavod za kartografiju i fotogrametriju, Katedra za fotogrametriju i daljinska istraživanja
Kontakttjogun1@hotmail.com

15. Urbanističko planiranje i revitalizacija zaštićenih povijesnih ruralnih cjelina: Urbanistički plan uređenja naselja Velo Grablje s konzervatorskom podlogom
Autori
: Sandra Jakopec, Mirela Ćordaš, Nikša Božić / APE d.o.o.
Kontaktniksa@ecovast.hr

16. Utjecaj zadrugarstva na ruralni i regionalni razvoj Hrvatske
Autori: Dane Pejnović, Petra Radeljak Kaufmann, Aleksandar Lukić / Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Geografski odsjek
Kontakt: alukic@geog.pmf.hr

17. Zamisli Slavoniju!
Autori
: David Furlan, Mislav Matišić, Andrea Veselčić, Sven Simov, Luka Jakopčić / Furlan Consulting poslovno savjetovanje, Recider projekt d.o.o., Urbanex d.o.o.
Kontaktdavidf211@hotmail.com

18. Značaj fondova Europske unije za razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava: primjer Krapinsko-zagorske županije
Autori
: Kristina Jajtić / Geografski odsjek Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Kontaktkristina.jajtic@student.geog.pmf.hr

Više….

Deklaracija 5. HRP

Deklaracija 5. HRP

Na završnoj sjednici petog Hrvatskog ruralnog parlamenta 24. travnja 2024. godine sudionici su usvojili Deklaraciju...