Radionica “Ususret trećem Hrvatskom ruralnom parlamentu”

5. prosinca 2018.

Radionica “Ususret trećem Hrvatskom ruralnom parlamentu” održana je 5. prosinca 2018. godine u Bošnjacima, u okviru priprema sljedećeg Hrvatskog ruralnog parlamenta koji će se održati od 24. do 27. travnja 2018. u Tisnom. Skup je održan u organizaciji Hrvatske mreže za ruralni razvoj – HMRR, uz domaćinstvo LAG-a Šumanovci. Radionici su prisustvovali predstavnici dionika ruralnog razvoja, među njima LAG-ovi i udruge članice HMRR-a, razvojne agencije.

Jedna od najvažnijih tema sljedećeg Hrvatskog ruralnog parlamenta (HRP-a) bit će razmatranje postignuća aktualnog Programa ruralnog razvoja, a tijekom parlamenta će se nastojati dobiti što kvalitetnije zaključke i preporuke za novo programsko razdoblje 2021.-2027. Stoga se ovom radionicom nastojalo, kroz razmatranje mogućih podtema parlamenta, postići cilj da se odabirom i načinom razmatranja podtema HRP-a dobije što bolje inpute za sljedeće programsko razdoblje te uključivanje što više dionika od samog početka priprema.

Moderator radionice – Nikša Božić (Hrvatska sekcija ECOVAST-a), predstavio je dosadašnji tijek priprema ruralnog parlamenta te glavnu temu parlamenta – “Okolišna održivost za društveni i gospodarski razvoj” i objasnio kontekst u kojem je odabrana. Pri određivanju teme u obzir je uzeta revidirana Mediteranska strategija održivog razvoja 2016.-2025. (usvojena na sastanku stranaka Barcelonske konvencije 2017. godine), kao okvirni dokument koji vrlo dobro opisuje situaciju na području Mediterana te daje konkretne ciljeve i aktivnosti za postizanje održivog razvoja. Strategija je usklađena s Konferencijom UN-a o održivom razvoju (Rio +20) i Agendom 2030 za održivi razvoj te globalnim Ciljevima održivog razvoja. Ovdje se pojam Mediterana gleda šire no što se inače percipira, a teme i aktivnosti primjenjive su ne samo na morsko i obalno, već i na kontinentalno područje Hrvatske koja je jedna od 22 zemlje mediteranskog bazena što su usvojile “Barcelonsku konvenciju”.

Nakon izlaganja kojim se sudionike upoznalo s kontekstom odabira glavne teme i podtema, radionica se nastavila radom u grupama u kojima su sudionici raspravljali o mogućim podtemama 3. HRP-a, koristeći šest ciljeva Mediteranske strategije – osiguravanje održivog razvoja u morskim i obalnim područjima, promicanje upravljanja resursima proizvodnje hrane i sigurnosti hrane kroz održive oblike ruralnog razvoja, planiranje i upravljanje održivim mediteranskim (malim) gradovima, obraćanje klimatskim promjenama kao prioritetnom pitanju, prijelaz prema zelenoj i plavoj ekonomiji, unaprjeđenje upravljanja u svrhu održivog razvoja.

Rezultati rada po skupinama predstavljeni su svim sudionicima radionice i dodatno zajednički raspravljeni. Rezultate i prijedloge prikupljene tijekom grupnog rada i rasprave na radionici, koristit će se dalje u oblikovanju programa trećeg Hrvatskog ruralnog parlamenta.

Ova aktivnost sufinancirana je sredstvima EU u iznosu od 5040,00 HRK (Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Akcijskog plana Mreže za ruralni razvoj 2014. – 2020. (kroz Mjeru 20 “Tehnička pomoć” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020.)).

Više….