POZIV na trening za trenere [članovi]

14. siječnja 2019.

Pozivamo zainteresirane kandidate na sudjelovanje na treningu za trenere, u okviru projekta “Umrežavanje i zagovaranje za zeleno gospodarstvo” (Networking and Advocacy for Green Economy – NAGE).

Projekt financira EU, sufinancira Ured za udruge Vlade RH, a provode partneri – mreže za ruralni razvoj Makedonije (nositelj projekta), Albanije, BiH, Crne Gore, Kosova, Srbije i Hrvatska mreža za ruralni razvoj – HMRR (više o projektu /hr/projekti/projekti-u-provedbi/nage-umrezavanje-i-zagovaranje-za-zeleno-gospodarstvo/).  

Od kandidata se očekuje sudjelovanje u aktivnostima:

Aktivnost 1.2.2. Trening trenera – ToT (dva modula) u Skopju, Makedoniji

  • (1) Zagovaranje, lobiranje, umrežavanje i osnaživanje članova (13. – 14. veljače 2019.)i / ili
  • (2) Zeleno gospodarstvo i poduzetništvo (13.-14. ožujka 2019.).

Ista osoba može se javiti za sudjelovanje na oba modula ili samo za jedan od modula ovisno o interesu za temu i iskustvo (naznačiti u prijavi).  

Aktivnost 1.2.3. Prijenos stečenog znanja na ToT – educirani treneri trebaju održati trening za domaće udruge u Hrvatskoj na iste teme (jedan trening – zagovaranje, lobiranje; dva treninga – zeleno gospodarstvo)).  

Svi troškovi vezani uz ToT i treninge u potpunosti su pokriveni iz projektnih sredstava.

Pri odabiru kandidata razmatrat će se:

–          kandidat mora biti iz organizacije civilnog društva članice Hrvatske mreže za ruralni razvoj – HMRR, jer je ova aktivnost namijenjena izgradnji kapaciteta lokalnih OCD-ova – članova projektnih partnera

–          obrazovanje ili iskustvo rada u području relevantnom za teme treninga 

–          znanje engleskog jezika (trening za trenere je na engleskom jeziku)

–          prethodno iskustvo u provedbi treninga/edukacija (nije obavezno)

Prijave uz popratni CV, kao i moguća dodatna pitanja, molimo poslati na e-mail info@hmrr.hr, najkasnije do 18. siječnja 2019.

Više….