Poziv na konferenciju „Budućnost civilnog društva: aktivan doprinos građana društvenim promjenama”

16. travnja 2019.

[16.04.2019]

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske već tradicionalno organizira Dane otvorenih vrata udruga koje se ove godine odvijaju u razdoblju od 16. do 18. svibnja 2019.

U sklopu Dana otvorenih vrata udruga 2019., 16. i 17. svibnja 2019., Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske organizira konferenciju “Budućnost civilnog društva: aktivan doprinos građana društvenim promjenama”.

Cilj je u okviru konferencije problematizirati aktualne oblike organiziranja građana, posebno mladih te promišljati načine većeg motiviranja i mobiliziranja građana za teme od interesa za opće dobro. Razmatrat će se i uloga javnih institucija i javnih izvora financiranja u aktivnom doprinosu građana društvenim promjenama, a problematizirat će se i mogućnosti uključivanja civilnog društva u aktivnosti organizirane u okviru predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU.

Rok za prijavu sudjelovanja je 10. svibnja 2019. godine, a broj sudionika Konferencije je ograničen te će sudionici biti odabrani prema redoslijedu prijave.

Više….