Otvoren natječaj za zapošljavanje u HMRR-u

21. siječnja 2020.

Hrvatska mreža za ruralni razvoj – HMRR raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

Za zapošljavanje na radnom mjestu: programski/a suradnik/ca – 2 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme

Tko smo?

Hrvatska mreža za ruralni razvoj – HMRR je mreža udruga koja se zalaže za održiv razvoj ruralnih područja Hrvatske. Više informacija na: www.hmrr.hr

Opis radnog mjesta

 • praćenje objave natječaja i priprema projektnih prijedloga za nacionalne i EU projekte
 • provedba nacionalnih projekata i projekata financiranih iz EU fondova (organiziranje i provedba aktivnosti, praćenje provedbe aktivnosti i proračuna te izvještavanje)
 • praćenje ruralnih politika na EU i nacionalnoj razini
 • po potrebi priprema i provedba treninga i radionica
 • komunikacija s članovima, suradnicima, javnošću, medijima
 • ažuriranje mrežnih stranica i društvenih mreža Hrvatske mreže za ruralni razvoj
 • ostali poslovi prema nalogu predsjednika/ce.

Mjesto rada: Grad Zagreb , cijelo područje RH po potrebi

Rad se zasniva na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od tri mjeseca. Radnik/ca radi u punom radnom vremenu, u trajanju od 40 sati tjedno.

Uvjeti

 • minimalno srednjoškolsko obrazovanje
 • minimalno jedna godina iskustva u pisanju i provedbi projekata financiranih iz EU fondova
 • dobro poznavanje engleskog jezika i sposobnost jasne usmene i pisane komunikacije na engleskom jeziku
 • samostalni rad na računalu u programu Office, korištenje Interneta
 • razvijene komunikacijske, organizacijske i administrativne sposobnosti
 • spremnost na povremena poslovna putovanja u Republici Hrvatskoj i inozemstvu
 • spremnost i sposobnost za učenje i aktivno uključivanje u programe Hrvatske mreže za ruralni razvoj
 • vozačka dozvola B kategorije

 Poželjno je iskustvo u radu na ruralnom razvoju.

Osobni profil

–       motiviranost za rad u civilnom sektoru

–       otvorenost prema ljudima, novim iskustvima i znanjima

–       komunikativnost

–       proaktivnost

–       odgovornost

Što nudimo?

– prijenos dugogodišnjeg iskustva organizacije – ugodno i dinamično radno okruženje  – profesionalno usavršavanje – mogućnost sudjelovanja na radionicama i edukacijama – upoznavanje ljudi i organizacija – mogućnost putovanja

– mjesečna neto plaća do 5.000,00 kn

Prijavna dokumentacija

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu potrebno je priložiti:

 • životopis u Europass formatu na hrvatskom jeziku,
 • vlastoručno potpisano motivacijsko pismo,
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/ diplome),
 • preslika osobne iskaznice,
 • preslika vozačke dozvole
 • dokaz o radnom iskustvu – elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, u svrhu dokaza o radnom iskustvu uz preporuku prethodnog poslodavca i/ ili preporuka odgovorne osobe organizacije koja je provodila projekt, a u kojoj ista osoba nije bila zaposlenik nego aktivni sudionik u pisanju i provedbi projekata financiranih iz EU fondova u minimalnom trajanju od jedne godine. 
 • preporuka prethodnog poslodavca ili preporuka odgovorne osobe organizacije koja je provodila projekt, a u kojoj ista osoba nije bila zaposlenik nego aktivni sudionik u provedbi projekta u minimalnom trajanju od jedne godine.

Način prijave i odabira

Rok za podnošenje prijava je do 30.01.2020. 12:00h. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od 5 dana od isteka roka za dostavu prijava. Prijava je dostavljena u roku ako je vidljivo da je e-poruka sa potrebnim prilozima poslana prije isteka natječaja.

Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se usmena provjera znanja i sposobnosti važnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Pisane prijave na natječaj s prilozima – dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se elektroničkim putem na e-adresu: koordinator@hmrr.hr.

U polje predmeta treba upisati: ”Natječaj – programski suradnik”

Više….