Odgovor Ministarstva poljoprivrede na komentare HMRR-a o kriterijima odabira za tip operacija 6.2.1. i 6.4.1.

12. veljače 2020.

PRR

HMRR je u konzultaciji s članovima 21. srpnja 2016., kao član Odbora za praćenje provedbe Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020., oblikovao i poslao komentare i prijedloge Ministarstvu poljoprivrede na prijedloge kriterija za odabir za za tip operacija  6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti i 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima.

U privitku možete pronaći odgovor Ministarstva poljoprivrede na komentare HMRR-a o kriterijima odabira za tip operacija 6.2.1. i 6.4.1.

Odgovor Ministarstva poljoprivrede na komentare HMRR-a o kriterijima odabira za tip operacija 6.2.1. i 6.4.1.

Više….